Nya byggnationer med mindre klimatavtryck

Samtidigt som en ny stadsdel växer fram i Falun pågår en forskningsstudie om klimatpåverkan av att bygga nyproducerade flerbostadshus.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Man framför dator med ritningar byggnader
Thomas Jungell undersöker vilka material som är minst klimatbelastande vid nybyggnationer i flerbostadshus.

Thomas Jungell, som är företagsdoktorand i miljövetenskap ska försöka ge svar på vilka material som är minst klimatbelastande och bör användas vid byggnation av flerbostadshus. Som företagsdoktorand är han anställd på ett företag, i det här fallet på Kopparstaden, Falu kommuns allmännyttiga bostadsbolag, men sitter även på Högskolan Dalarna en del av tiden.

Ett mer klimatsmart kvarter blir Kopparstadens nästa byggnation i den nya stadsdelen Surbrunnshagen. Kvarteret består av sju flerbostadshus och alla hus ska byggas med en stomme av korslimmat trä utom ett, som byggs med klimatförbättrad betong.

– Genom livscykelanalys räknar jag på klimatbelastningen för att bland annat jämföra olika utformningar av byggnader, olika material och produkter. Naturligtvis kommer jag i detta arbete analysera klimateffekten och skillnaden av att bygga hus i trä kontra hus i betong, säger Thomas Jungell.

Mycket talar för att trä är ett klimatsmart byggmaterial, men samtidigt finns det många saker att ta hänsyn till när det gäller att bygga hållbart när avsikten är att det som byggs ska finnas kvar i minst 100 år.

– Det mest intressanta med kvarteret är att vi har försökt ta klimatsmarta beslut och att vi kommer följa upp och analysera utfallet i många år framöver, säger Kopparstadens byggprojektledare Jesper Nordin.

Det handlar exempelvis om att analysera faktorer som brand, ljud och fukt som gör att en byggnad med trästomme måste kompletteras med många andra material för att klara av dessa krav och utmaningar. Dessutom ska det vara trivsamt att bo i och även vara byggt för att underlätta framtida underhåll.

– Vi har försökt lägga ihop alla parametrarna för att skapa en så bra sammantagen produkt som möjligt med den erfarenhet och kunskap vi har idag, säger Thomas Jungell.

Forskarskolan Future-Proof Cities

Forskarskolan Future-Proof Cities (FPC) handlar om hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer. Kopplat till Högskolan Dalarna finns fyra företagsdoktorander som är anställda av kommunala bolag i Borlänge och Falu kommun. Deras forskningsprojekt ska bidra till att utveckla sociala, ekonomiska och miljömässigt hållbara lösningar för nuvarande och kommande generationer i Dalarna.

Ny sökomgång till forskarskolan

Nu kan vi söka en utökning av forskarskolan, så nu söker vi fler samarbetsföretag och fler doktorander.

Senast granskad:
Senast granskad: