Ny utbildning för unga i krigsdrabbade Ukraina

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För att hjälpa unga människor i Ukraina som har påverkats av kriget, kommer Högskolan Dalarna att erbjuda en särskild utbildning till 30 studenter och 10 lärare från tre framstående universitet i landet.

Tillsammans med universiteten i Odessa, Lviv och Lviv Politechnic i Ukraina är syftet att stödja utbildningar i medicin, psykologi och socialt arbete. Efter genomförd utbildning ska yrkesverksamma läkare, psykologer och socionomer kunna ge stöd till patienter och klienter inom sexuell och reproduktiv hälsa, samt rättigheter.

Under 2024 kommer deltagarna i projektet att genomföra en uppdragsutbildning vid Högskolan Dalarna, ledd av professor Kerstin Erlandsson, universitetslektor Catrin Borneskog-Sinclair och universitetsadjunkt Maya Vergara. Målet är att utbilda blivande läkare, psykologer och socionomer i att möta de specifika behoven hos unga och unga vuxna som påverkats av kriget i Ukraina.

– Att integrera ämnet sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter i yrkesutbildningarna är särskilt viktigt i det krigsdrabbade Ukraina där behovet är akut, säger Kerstin Erlandsson, professor vid Högskolan Dalarna.

Projektet finansieras med 1,5 miljoner från Svenska Institutet. Det är en ny och innovativ satsning för att hjälpa unga i Ukraina. Universiteten i Ukraina kommer att ha en central roll i att välja ut deltagare för utbildningen. Efter avslutad utbildning planeras mentorskap och implementering av ämnet på de ukrainska universiteten under 2025.

– Målet är att förbereda för en del i återuppbyggnad av Ukraina, säger Kerstin Erlandsson, professor.

Det här projektet kan möta de aktuella behoven hos unga människor under och efter kriget och projektet kommer förhoppningsvis att fungera som ett inspirerande exempel för andra liknande initiativ.

Om projektet och utbildningen

Svenska Institutet (SI) bygger relationer och skapar förtroende för Sverige i världen. SI finansierar stöd inom “SI Baltic Sea Neighbourhood Programme” och bland annat projektet och uppdragsutbildningen vid Högskolan Dalarna med titeln: “Sexual and Reproductive health and rights of youth in wartime and the post-war future: education and promotion of online youth and young adult consultations”.

  • Uppdragsutbildning i samarbete med Odessa National Medical University, Ivan Franko National University Lviv, och Lviv Politechnic National Universityi Ukraina.
  • Utbildningarna inom vård, medicin och socialt arbete förbereder studenter för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård samt det sociala området.
  • Syftet är att stödja utbildningar i medicin, psykologi och socialt arbete för att studenterna i sin yrkesprofession ska förberedas att ge stöd till patienter och klienter.

Forskning och utbildning vid Högskolan Dalarna

Målet för Högskolan Dalarnas forskning och utbildning inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRPH) är att skapa ledande forskning och praktik som påverkar tillgången till SRPH och rättigheter för att förbättra hälsotjänster nationellt och internationellt.

Senast granskad:
Senast granskad: