Ny professor i svenska som andraspråk

Boglárka Straszer, installeras som professor i svenska som andraspråk, vid Högskolan Dalarnas akademiska högtid i mars. Hon kommer med sitt engagemang för frågor om individens relation och rättigheter till språk, utveckling och lärande att bidra med kunskaper om interkulturalitet och transspråkande.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Att bli befordrad till professor känns personligen som en bekräftelse på att mina mångsidiga erfarenheter, kompetenser och mitt ihärdiga arbete genom åren inom utbildning, forskning och samverkan är värdefullt. Rollen som professor i ämnet svenska som andraspråk är ett ansvarsfullt uppdrag och särskilt ärofyllt är att vara den första som bär denna titel på Högskolan Dalarna. Idag är vi tre professorer i ämnet och vi har tillsammans ansvar för ämnets utveckling, forskning, högkvalitativ utbildning och mentorskap, säger Boglárka Straszer, professor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna.  

Forskning inom tillämpad språkvetenskap med  inriktning mot flerspråkighet

Boglárka disputerade vid Uppsala universitet 2011 och började arbeta vid Högskolan Dalarna 2013 som handledare och senare lektor. Hon befordrades till professor i svenska som andraspråk hösten 2021 och från och med årsskiftet är hon även proprefekt med ansvar för utveckling av utbildning och forskning vid Institutionen för språk, litteratur och lärande. 

Vad motiverar dig som forskare? 

– En kombination av nyfikenhet till språk och flerspråkighet, ett genuint intresse för pedagogik och en kärlek till människor samt min törst efter att utvecklas är nog det som driver mig mest. Även att jag befinner mig i en dynamisk och trevlig arbetsmiljö, att mina kunskaper värdesätts och att jag får utbilda engagerade studenter och verksamma lärare som vill utvecklas. Att samverka med det omgivande samhället samt att få generera ny kunskap är en betydande inspiration i allt jag gör.   

Vilken forskning fokuserar du på? 

– Min forskning är mest inom tillämpad språkvetenskap med inriktning mot flerspråkighet. Just flerspråkighet står alltid på något sätt i fokus och jag rör mig mellan individ-, familje- och samhällsnivå. Mitt intresse riktar sig mot individens tillgång till språk där den statligt styrda språk- och utbildningspolitiken, språkliga hierarkier i samhället och språkliga attityder i närmiljön spelar en betydande roll. En viktig del av min vetenskapliga verksamhet kretsar kring frågor om individens relation till språk samt språkliga rättigheter och detta i relation till barn och ungas språk-, kunskaps- och identitetsutveckling i skola och förskola. Något som genomsyrat min forskning under de senaste åren är interkulturalitet och transspråkande som ideologi, praktik och förhållningssätt.

Kan du ge några exempel på studier? 

– Jag har genomfört studier i flerspråkiga familjer där både ungas och äldres språkbiografiska berättelser studerats med fokus på familjespråkspolicy, språkbevarande och identitet. Ett särskilt intresse riktar jag mot nationella minoriteter och minoritetsspråk, genom samverkan och enskilda undersökningar där jag har studerat hur trygghet skapas för lärande genom transspråkande. Synliggörandet av språk och användningen av individens språkliga resurser i lärandet har också stått i fokus i flera av mina studier. Jag har även studerat modersmålslärarnas arbete, modersmålsämnets organisatoriska villkor och didaktiska innehåll i olika forskningsprojekt.

Hur kan studenter dra nytta av forskningen inom området? 

– I min undervisning brukar jag kombinera forskningsbaserad kunskap med mina erfarenheter som språkinlärare, språklärare, lärarutbildare och medmänniska med flera olika identiteter. Detta brukar vara uppskattat eftersom den ger betydelsefulla kunskaper och nya insikter hos mina studenter, som är ofta själva verksamma lärare. Genom min forskning och undervisning hoppas jag kunna bidra till att öka kunskapen om den språkliga mångfalden, flerspråkigas språkande och identitet, samt att öka förståelsen för vilken resurs flerspråkighet är för individen och samhället. Även kunskap om hur språkutveckling kan stödjas och språkkunskaper kan tas tillvara i skola och samhälle står i fokus i min forskning och undervisning.

Boglárka Straszer befordrades till professor i svenska som andraspråk i oktober 2021 och installeras i samband med akademisk högtid 23-24 mars, tillsammans med andra medarbetare, som har blivit professorer under perioden 1 januari 2021–31 oktober 2022.

Föreläsningar med nya professorer 23 mars

Boglárka Straszer är en av sju nya professorer som delar med sig av sina erfarenheter och sin forskning vid öppna föreläsningar i biblioteket på Campus Falun den 23 mars. Boglárka Straszer håller sin föreläsning ”Trygghet för lärande genom transspråkande” klockan 10.30.

Program – föreläsningar med nya professorer

Kontakt
Boglárka Straszer
Professor svenska som andraspråk
Senast granskad:
Senast granskad: