Ny professor i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har befordrat Kerstin Erlandsson till professor i ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Hon forskar bland annat om individers sexuella och reproduktiva hälsa och drivs av en tro på hållbara samhällen där alla människor har lika värde.
Kvinna inomhus står ler
Kerstin Erlandsson fick beskedet om sin befordran under ett besök i Indien i juni. Privat

– Att bli befordrad till professor ger mig och mina kollegor, som är intresserade av att alla individer ska få tillgång till sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, större möjligheter att fortsätta det arbetet. I en tid när aborträtten till exempel inte längre är en självklarhet i en av världens största demokratier, är det en markering att Högskolan Dalarna tillsätter en professur för sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, säger Kerstin Erlandsson.

Kerstin började sin anställning vid Högskolan Dalarna 2014 som ämnesföreträdare för ämnet sexuell reproduktiv och perinatal hälsa, programansvarig för barnmorskeprogrammet samt ett projekt i Somaliland. Sedan 2016 arbetar hon med ett FN-uppdrag i Bangladesh för att öka barnmorskelärares kapacitet genom en magisterutbildning vid Högskolan Dalarna. Innan Kerstin kom till högskolan arbetade hon bland annat som forskare och docent vid Mälardalens Högskola och med kvinnors och barns rättigheter till liv och hälsa i Somalia och Nepal.

Vad motiverar dig som forskare? 

– Nyfikenhet och glädjen i att integrera forskning och undervisning och sprida kunskap om internationalisering, jämställdhet och hållbarhet. Jag drivs av en tro på hållbara samhällen, och att i grunden är alla individer jämställda och har lika värde. Det kan synas självklart, men det är långt ifrån självklart. Det som händer i USA nu kan bli en väckarklocka, att vi även i Sverige behöver värna det vi uppnått så att det inte tas ifrån oss.

Vilken forskning fokuserar du på?

– Jag forskar och undervisar för att gagna kvaliteten på undervisningen vid barnmorskeprogrammet, globala magistern i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa och för andra program på högskolan som distriktssköterskeprogrammet. Vi skulle vilja utveckla ett centrum för internationell forskning med en gemensam forskningsplan och fortsätta på den redan inslagna banan.

Hur får studenter inom våra utbildningar nytta av din forskning?

– Jag och mina kollegor delar med oss av våra forskningsresultat när vi undervisar. Det handlar om graviditet, förlossning, postpartumvård, nyföddhetsvård, genus, LBTQ perspektiv, samkönat föräldraskap, preventivmedel, abortvård, förlossningsrädsla, fosterrörelser, hälsa och migration, föräldrastöd, fosterdöd, våld i nära relationer samt profession och hälsosystem. Vi förankrar de senaste forskningsresultaten bland studenterna i teoretiska ämnen och i verksamhetsförlagd utbildning, samt arbetar för att evidensbaserad klinisk forskning i ämnet sexuell reproduktiv och perinatal hälsa i Sverige och globalt skapas och sprids.

Kontakt
Kerstin Erlandsson
Professor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Senast granskad:
Senast granskad: