Ny professor i arbetsvetenskap ”Förändringsprocesser för goda och jämställda arbetsmiljöer i fokus"

Högskolan har befordrat Annika Vänje till professor i arbetsvetenskap. Med Annikas erfarenheter och stora engagemang för arbetslivsfrågor kommer hon att bidra med kunskaper om bland annat organisering av arbete och homosociala arbetskulturer.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kvinna står inomhus bibliotek grå tröja ljust hår
Annika Vänje, professor i arbetsvetenskap. Anders Gårdestig

– För mig personligen är detta en bekräftelse på allt forsknings– och undervisningsarbete jag lagt ner under åren och att det håller en hög akademisk nivå. Att bli professor betyder inte bara att du har ett antal vetenskapliga publikationer, utan också att du har bidragit med dina kunskaper såväl inom akademin som till olika aktörer i samhället. Det är något som givetvis känns väldigt bra och roligt, säger Annika Vänje, professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna.  

Fokus på förändringsprocesser för goda och jämställda arbetsmiljöer

Annika Vänjes forskningsarbete tog sin början 2006 när hon disputerade med inriktning mot industriell produktionsmiljö vid Luleå tekniska universitet. Efter disputationen arbetade hon under några år med att utvärdera högre utbildningar, men återgick till akademin och blev 2018 docent i teknik och hälsa med inriktning mot förändringsledning och genus vid Kungliga Tekniska högskolan. Annika är sedan 2020 en del av forskningsrådet Fortes beredningsgrupp inom arbete och hälsa och är idag dess ordförande.   

Hur hamnade du vid Högskolan Dalarna? 

– Jag sökte mig hit eftersom arbetsvetenskap ligger mig varmt om hjärtat och det är ett ämne som expanderar vid högskolan. Utöver det uppskattar jag Dalarnas natur väldigt mycket, så det var något som också lockade mig hit.  

Vad motiverar dig som forskare?

– Utmaningen i att bidra till kunskapsutveckling som kan främja det goda arbetet och förstå maktstrukturer är en del som motiverar mig som forskare. Det kan handla om hur vi kan skapa demokratiska och jämställda arbetsplatser så chefer och medarbetare får möjlighet att både utveckla sina kunskaper och nyttja sina erfarenheter oberoende av exempelvis kön eller etnisk tillhörighet. Jag tycker det också är inspirerande att bedriva interaktiv forskning eftersom du är på arbetsplatser och bedriver forskning tillsammans med exempelvis byggnadsarbetare, hemtjänstpersonal eller första linjens chefer. Utöver det tycker jag att det är stimulerande att handleda doktorander, analysera data och skriva vetenskapliga texter.  

Vilken forskning kommer du att fokusera på? 

– Min nuvarande forskning behandlar bland annat vad som är viktigt att ta fasta på vid förändringsarbete och skapandet av en säker och inkluderande arbetsorganisation inom såväl byggsektorn som den kommunala sektorn. Jag är också med i ett större forskningsprogram som heter Män i fokus. Ett av syftena i forskningsprogrammet är att utveckla kunskap om åtgärder och metoder som förändrar homosociala kulturer till miljöer där män i olika positioner kan fungera so förändringsaktörer och främja jämställdhet och arbetsplatser fria från våld, trakasserier och diskriminering.

Hur kommer du gå till väga för att sprida din forskning inom och utanför institutionen?

– I mitt fall har det tidigare gjorts på flera olika sätt. Exempelvis genom att medverka i radio och podcasts om mitt forskningsområde eller populärvetenskaplig kunskapsspridning till branschorganisationer och företag. Inom akademin kan det vara vid handledning av doktorander och genom forskningssamarbeten med kollegor vid andra lärosäten. Vad som händer nu närmast är att Suntarbetsliv, som ägs av partsorganisationer, kommer att lansera en film om genusmedvetet arbetsmiljöarbete i mars månad – vilken baseras på min forskning.

Föreläsningar med nya professorer 23 mars 

Annika Vänje är en av sju nya professorer som delar med sig av sina erfarenheter och sin forskning vid öppna föreläsningar i biblioteket på Campus Falun den 23 mars. Annika Vänje håller sin föreläsning klockan 09.30.

Kontakt
Annika Vänje
Professor Arbetsvetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: