Ny modell för rehabilitering i hemmet efter stroke

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna får 4 miljoner kronor för att ta fram lösningar för bättre vård i hemmet efter stroke.

Varje år får 25 000 personer i Sverige en stroke. Många drabbas efter det av funktionsnedsättningar som kan leda till begränsningar i vardagen, begränsningar i aktiviteter och minskad delaktighet i samhället. Trots det fokuserar den traditionella rehabiliteringen till största del på att förbättra personens fysiska funktioner.

– Hemmiljön är en stor del av människors vardag och därför bör den tas med som en utgångspunkt i vård och rehabilitering som sker där. Det görs inte i tillräckligt stor utsträckning idag och det vill vi förändra, säger Marie Elf, professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna.

Det nya projektet som finansieras med fyra miljoner via Formas bygger på erfarenheter från tidigare studier.

– Nu kan vi utveckla en modell som bygger på erfarenheter från våra tidigare studier där vi har studerat hem- och närmiljöns betydelse för hälsa och delaktighet bland personer med stroke som rehabiliteras hemma, säger Marie Elf.

Den nya modellen tas fram för att användas i vården, den förväntas leda till förbättrad livskvalitet, ökad mobilitet utanför hemmet och snabbare återhämtning hos den stora gruppen av personer som rehabiliteras hemma efter en stroke. Modellen skall utvecklas tillsammans med viktiga intressenter såsom personer med stroke och de som arbetar med strokerehabilitering. Dessutom kommer kunskapen kommer att snabbt kunna överföras till vårdutbildningar eftersom alla forskare i projektet är engagerade i utbildning från grundnivå till forskarutbildning.

Projektet är i linje med ett av Dalarnas smarta specialiseringsområden Hållbart och hälsofrämjande byggande och boende.

En nyskapande och innovativ region, Strategi för hållbar smart specialisering i Dalarna 2022-2028 (pdf)

Om projektet

Projekttitel: Rehabilitering i hemmet - utveckling av en hållbar modell som sätter personens behov och miljön i centrum (InHome)

Medverkande forskare: Marie Elf vid Högskolan Dalarna, Maya Kylén vid Lunds universitet, Helene Hélène Pessah-Rasmussen vid Lunds universitet, Louise Meijering vid University of Groningen, Riita Suhonen vid University of Turku, Magnus Zingmark vid Lunds Universitet.

Projekttid: 1 januari 2023–1 december 2026

Finansiering: 4 miljoner via Formas

Kontakt
Marie Elf
Professor omvårdnad
Senast granskad:
Senast granskad: