Ny forskarskola om hur vården ska utgå från individen och förebygga ohälsa

Högskolan Dalarna är en del av nya forskarskolan ”Nära vård” som har beviljats 21,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Två personer kvinnor står inomhus.
Anna Ehrenberg och Renée Flacking, båda professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, är en del av nya forskarskolan "Nära vård". Madelene Håll

I hälso- och sjukvården pågår en omställning för att vården i högre uträckning ska utformas tillsammans med patienterna utifrån deras behov, vilja och erfarenheter. Forskarskolan Nära vård är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Örebro universitet, Jönköping University och Linköpings universitet.

– Utbildningen på forskarnivå ska stärka sjukvården i omställningen. Vi behöver utbilda personal i hälso- och sjukvården som ska jobba på ett nytt sätt. Vi måste också forska om vad nära vård ska innehålla, samt om själva omställningen i sig, säger Anna Ehrenberg professor i omvårdnad och lokal koordinator för forskarskolan vid Högskolan Dalarna.

Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag och svensk sjukvård arbetar med att omvandla synen på människor, från att vara passiva patienter till att bli aktiva individer och lägga större tyngd på att förebygga sjukdomar.

– Nära vård handlar inte om organisation, utan om ett förhållningssätt som ska finnas inom vården på alla nivåer, även om primärvården är en nyckelfaktor. Flera nivåer inom Sveriges regioner behöver hitta nya former för sitt uppdrag. Det innebär att hälso- och sjukvårdspersonal behöver utbildas som kan arbeta på ett nytt sätt, säger Anna Ehrenberg professor i omvårdnad.

Forskarskolan Nära vård ska rekrytera doktorander som med start nästa vår ska samarbeta med regioner och kommuner i en rad utvalda projekt under fyra år.

Kontakt
Anna Ehrenberg
Professor omvårdnad
Senast granskad:
Senast granskad: