Nu får damer tacklas i hockey – forskning ligger till grund för regeländringen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sverige är först i världen med att tillåta tacklingar i damhockey. Grunden för regeländringen ligger i ett forskningsprojekt som visade att mer fysiskt spel leder till färre hjärnskakningar.

Inom ishockey är förekomsten av hjärnskakningar alarmerande hög. Därför har Svenska ishockeyförbundet initierat ett forskningsprojekt med målet att reducera antalet hjärnskakningar i ishockey. Högskolan Dalarnas roll i projektet har varit att samla in data från spelare genom specialutvecklade tandskydd.

– Vi såg att många av de smällarna spelarna fick mot huvudet var i situationer där de inte är beredda på att bli tacklad av någon. Genom att öka andelen kroppskontakt och att tillåta mer och mer fysiskt spel, har vi reducerat antalet hjärnskakningar väldigt mycket, säger Mikael Swarén, forskare i idrotts- och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna.

Film om tackling i hockey
Erik Bäckvall

Högskolan Dalarna samarbetar med Svensk ishockeys nollvision och Kungliga Tekniska Högskolan för att minska antalet hjärnskakningar i hockey.

Mer om Svensk ishockeys nollvision, på Svenska hockeyförbundets webbplats. 

Mikael berättar mer om hur forskningen för att minska antalet hjärnskakningar bedrivs i en föreläsning på Kunskapskanalen.

Målet: Färre hjärnskakningar i ishockey

Kontakt
Mikael Svarén
Forskare, Idrotts- och hälsovetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: