Matkunskap för barn ska leda till ökad hållbarhet i förskolan

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna deltar i ett internationellt forskningsprojekt som ska utveckla utbildningsaktiviteter och verktyg med syftet att förbättra livsmedelskunskapen hos yngre barn.

Forskningsprojektet har beviljats tio miljoner norska kronor från The Research Council of Norway.

– Vi kommer utveckla och testa pedagogiska verktyg och aktiviteter för att utbilda för hållbarhet och hälsa. Förskolan kan bidra till att främja utbildning för hållbarhet på många olika sätt. I detta projekt fokuserar vi främst på tre aspekter: barns matvanor, miljöavtryck av olika kostregimer och barns förståelse av energiflödet i ekosystem, säger Farhana Borg, docent i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna och som ingår i den internationella forskargruppen.

Farhana Borg är huvudansvarig för datainsamlingen i Sverige och bidrar med sin erfarenhet och kompetens inom hållbarhetsforskning inom förskolan, barnintervjuer, kvalitativa metoder och utveckling av pedagogisk verksamhet.

– Resultaten från projektet kommer att implementeras i undervisningen av framtida förskolelärare. Det kommer leda till en bättre förståelse av hållbarhet och hur man introducerar det till förskolebarn, säger Farhana Borg, docent i pedagogiskt arbete.

Projektet ska pågå under fyra år vid lärosäten från Norge, Sverige och Italien.

Om projektet

Forskningsprojektet samlar fyra institutioner: Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærutdanning och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Norge, Högskolan Dalarna i Sverige samt University of Bari Aldo Moro Italien. Projektet genomförs i samarbete med förskolor inom den ideella stiftelsen Trondhjem Asylselskapet och Geitmyra matkultursenter for barn i Trondheim.

Projekttitel:Sustainability through food literacy in early childhood education and care institutions

Projektledare: Professor Claudia Melis vid Drottning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærutdanning är huvudsökande för projektet.

Medverkande från Högskolan Dalarna: Farhana Borg, docent i pedagogiskt arbete

Projektperiod: 2023–2027

Finansiering: 10 miljoner norska kronor via The Research Council of Norway

Kontakt
Farhana Borg
Docent pedagogiskt arbete
Senast granskad:
Senast granskad: