Mammor kan hjälpa forskare förbättra stödet för amning

I en studie om amning ska nyblivna mammor hjälpa forskare vid Högskolan Dalarna att ta reda vilka faktorer som påverkar amning under de första månaderna efter förlossningen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En kvinna ammar sin bebis.

- Den här kunskapen kommer vara till stor nytta för mammor som vill amma och för hälso- och sjukvårdspersonal som ska erbjuda effektivt amningsstöd, säger Jenny Ericson som är lektor i omvårdnad och leder forskningsprojektet vid Högskolan Dalarna.

Antalet ammande mammor minskar

Amning berör varje år 110 000 mammor i Sverige och de senaste åren har antalet ammande mammor minskat kraftigt. Idag helammar cirka 75 procent av mammorna sin bebis vid en veckas ålder och 62 procent vid två månader. Från åren 2004 till 2017 minskade helamning vid en veckas ålder med 14 procent och vid två månaders ålder med 15 procent.

- Vi vet att vissa mammor avbryter amningen tidigare än de hade tänkt sig, men inte varför och vilka faktorer som påverkar amningslängden. Det måste vi börja med att ta reda på för att se vad man kan ge för stöd till mammor som vill amma, säger Jenny Ericson.

Kvinnor som får problem med amningen kan vända sig till barnavårdscentraler, vårdcentraler, kvinnokliniker eller amningshjälpen för att få hjälp. Stödet de får baseras bland annat på rekommendationer av WHO. Det hjälper många mammor att amma, men det saknas en dimension när det blir problem.

- Vi har en del kunskap om amning. Vi vet att amning är positivt för både mammans och barnets hälsa, och vad man kan ge för råd och behandling. Till exempel att det är bra att komma i gång tidigt, att amma ofta och vara nära sitt barn. Men om det blir problem och om inte de råden fungerar finns liksom inte nästa nivå på vården, säger Jenny Ericson.

Ett personligt stöd behövs

Statistik visar att vissa grupper ammar mindre än andra, till exempel mammor med diabetes, psykisk ohälsa och låg socioekonomisk status. Forskarna i projektet har en långsiktig avsikt om att ta fram ett effektivt personligt amningsstöd - ett stöd som kan skilja sig från person till person utifrån behoven och bakomliggande orsaker.

- Att identifiera faktorer för oavsiktligt amningsavslut bidrar till utvecklingen av ett mer individuellt anpassat amningsstöd, säger Jenny Ericson.

Nu söker Högskolan Dalarna gravida kvinnor i Dalarna som vill delta i amningsstudien. Mammor som deltar kommer att få svara på frågor via en app vid sex tillfällen en gång under graviditeten och fem gånger efter förlossningen eller fram till att hon avslutar amningen. Frågorna handlar till exempel om hur ofta hon ammar, hennes välbefinnande och upplevelse samt hur barnet mår. Mammorna ska också lämna prover på saliv, hår och bröstmjölk vid några tillfällen. Som kompensation för sitt deltagande får de ett presentkort på 500kr och möjligheten att göra stor skillnad för framtida mammor och barn.

Läs mer om deltagande i amningsstudien

Kontakt
Jenny Ericson
Universitetslektor omvårdnad
Senast granskad:
Senast granskad: