Magda Gad och Göran Greider utsedda till hedersdoktorer

Högskolan Dalarna har utsett journalisterna Magda Gad och Göran Greider till hedersdoktorer för deras framstående insatser inom samhällsbevakning och kultursektorn.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Porträttbilder av två personer kvinna man
Hedersdoktorer 2023: Magda Gad och Göran Greider. Expressen/Dala Demokraten

Hedersdoktor är en hederstitel och ett uttryck för Högskolan Dalarnas uppskattning av framstående insatser med anknytning till högskolans kunskapsområden. Högskolan Dalarna har utsett hedersdoktorer sedan år 2017.

– Det gör mig glad och stolt som rektor att dessa två, Magda Gad och Göran Greider, har utsetts till hedersdoktorer. Deras arbete vittnar om en outtröttlig förmåga och mod att förmedla kunskap och nya perspektiv, både nära oss och från många andra delar av världen. Genom att ge en röst till människor som inte har en och vågar delta i den offentliga debatten, är båda viktiga förebilder, säger Martin Norsell, rektor för Högskolan Dalarna.

Hedersdoktorerna kommer att äras vid Högskolan Dalarnas akademiska högtid den 24 mars.

Hedersdoktorer vid Högskolan Dalarna 2023 

Magda Gad

– Jag trodde att jag skulle bli doktor när jag var liten. Pappa var det och jag identifierade mig med honom. Eftersom jag växte upp i en akademisk miljö – jag hade professorer och forskare till bordet redan när jag var barn – har jag alltid känt mig hemma i den miljön och velat ha en större del i den än jag har haft som vuxen. Att bli utsedd till hedersdoktor är därför en stor stolthet för mig. Pappa, som tyvärr gick bort i samma cancer som han forskade i, hade också varit stolt. Det känns som att komma hem, säger Magda Gad om att bli utnämnd till hedersdoktor.

Magda Gad är journalist och krigskorrespondent med fokus på Mellanöstern och Afrika. Hon växte upp i Falun med en pappa som var överläkare och forskare och en mamma som var tandsköterska på oralkirurgen.

– Pappa föreläste utomlands och vi följde med. Jag fick tidigt inblick i att människor i andra delar av världen lever under andra förutsättningar och jag tyckte att insikten och kunskapen om detta var låg i Sverige. Det ville jag ändra på. Orättvisor upprörde mig, jag ville göra skillnad. Hur visste jag inte då, men resandet och faktumet att jag kunde skriva förenades med tiden i journalistiken. Efter att jag klev ner i katastrofer och krig kände jag att andra berättelser hade mindre betydelse. Jag ville vara där historien skrivs och där röster har tystats. Jag vill vara en röst för dem som själva har hindrats att vittna. Avslöja krigsbrott. Kunna ställa ansvariga till svars, säger Magda Gad.

Det samhällsengagemang som präglar hennes reportage inskärper betydelsen av det omvärldsperspektiv som är en del av den högre utbildningens medborgaransvar. I rollen som journalist ger Magda Gad röst åt utsattheten från världens krigshärdar.

– Journalister behöver som jag alltid har understrukit lämna sina skrivbord. Det vi berättar om finns inte på något kontor, det finns ute i verkligheten. För att förstå kontext behöver man vara på plats där saker händer, under lång tid. Det gäller oavsett om det är inrikes i Sverige eller i ett krig långt borta. Journalister behöver också i en tid där vi översvämmas av information hela tiden bli bättre på faktakontroll och kunna föra fram bevis på vad som faktiskt hänt eller inte hänt. Vad gäller specifikt krigsrapportering behöver journalister kunna verifiera saker som krigsbrott, inte bara berätta om lidandet det skapat, säger Magda Gad.

Vad betyder kunskap för dig?

– Det bästa jag visste när jag var liten var att läsa. Och det har följt med mig genom hela livet. Kunskap, att lära sig mera, att få fler erfarenheter, att uppleva mera, är att utvecklas som människa, att bli en större människa. Kunskap kan också vara icke-akademisk. Jag brukar säga att afghanerna har väldigt stor kunskap, de är världens mest gästvänliga folk, de vet hur man tar emot främmande, hur man tar hand om andra. Och vad är egentligen viktigare än det, att ha kunskap om hur man är en medmänniska?

Motivering – Magda Gad

Göran Greider

– En oväntad ära! Jag är ju en stor slukare av fackböcker och vetenskaplig litteratur, säger Göran Greider om att bli utnämnd till hedersdoktor. 

Göran Greider är författare, poet, journalist och debattör. Han är en ideologiskt självständig kritiker som ger röst åt både svårmod och hopp samt en aldrig sviktande tro på mänsklighetens kollektiva kraft.

– Jag är uppvuxen i den lilla orten Vingåker i Sörmland, i vanlig arbetarklass, och det har alltid betytt mycket för mig och min socialistiska övertygelse. Litteraturen och skrivandet har jag haft privilegiet att erövra på egen hand, säger Göran Greider.

Göran Greider har jobbat som journalist sedan slutet av 1980-talet och har besökt Högskolan Dalarna ett flertal gånger för samtal om bland annat valrörelser och mediers roll.

– Jag tror att fler journalister måste sätta sig in i olika naturvetenskaper - för att förstå allt ifrån AI till den accelererande artdöden och klimatkrisen. Men jag hoppas förstås också på en revival för all slags makt- och systemkritisk marxism, säger Göran Greider.

Vad betyder kunskap för dig?

– Kunskap börjar med nyfikenhet och en skeptisk hållning. Fakta talar inte alltid för sig själva, utan måste ses i ett sammanhang. Om du inte skaffar dig kunskap om ditt samhälle kommer ditt samhälle att exploatera allt det vet om dig, säger Göran Greider.

Motivering – Göran Greider

 

Senast granskad:
Senast granskad: