Ljungbergsfonden investerar drygt 10 miljoner kronor till Teknikerjakten vid Högskolan Dalarna

Det behövs mer kompetens inom naturvetenskap och teknik. Därför fortsätter Ljungbergsfonden satsningen inom området och investerar 10 850 000 kronor till projektet ”Teknikerjakten 5” för perioden 2021-2024.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Farkosten Eximus åker på rälsen
Eximus är ett av de projekt som ingår i Teknikerjakten och är världens mest energieffektiva farkost. Den konstrueras och byggs av studenter på Högskolan Dalarna och har flera världsrekord i bagaget.

Teknikerjakten drivs av Högskolan Dalarna och är ett samarbetsprojekt mellan högskolan, Ljungbergsfonden, 2047 Science Center och Borlänge och Falu kommun. Med hjälp av Teknikerjakten utvecklas och stärks intresset för naturvetenskap och teknik på alla stadier, från förskola till högskola. Satsningen innebär också inspiration och kompetensutveckling för lärare, samt att studenter på Högskolan Dalarna får genomföra unika teknikprojekt.

- Teknikerjakten är en mycket viktig länk mellan skola och högskola, men också till viss del mellan skola och näringsliv. Med denna långsiktiga investering från Ljungbergsfonden kommer särskilt länken mellan skola och näringsliv att stärkas ytterligare, säger Johan Sonne, projektledare för Teknikerjakten.

Målsättningen är att skapa intresse för de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsplatserna på regionens gymnasieskolor och Högskolan Dalarna. Projektet bidrar även till att utveckla allmänbildningen och att ge skolor möjlighet att arbeta med spetskompetens inom naturvetenskap och teknik. Dessutom ingår studie- och yrkesvägledning för att skapa målbilder och visa förebilder.

Resultat av senaste Teknikerjakten

Under den senaste Teknikerjakten som pågick mellan 2018 till 2021 deltog drygt 9 000 elever och över 1 000 lärare fick vidareutbildning. Nya inslag är fler digitala aktiviteter för att nå fler elever och lärare, men också för att effektivisera arbetet. Exempel på aktiviteter är Teknikmässan, Industrinatten, sommarjobb för blivande studenter och Eximus.

Om Ljungbergsfonden

Ljungbergsfonden är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Teknikerjakten finns även i Karlstad och Gävle.

Mer information

Teknikerjakten

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: