Högskolan Dalarna får tillstånd att utfärda examen på masternivå inom turism och hållbar platsutveckling

Högskolan Dalarna är mycket glada att man fått tillstånd att utfärda examen på masternivå inom området turism och hållbar platsutveckling. Examen innefattar huvudområdet turism med kopplingar till frågor som rör hållbarhet i lokalsamhällen.

Turism är ett samhällsfenomen med en tydlig geografisk förankring till platser, destinationer och samhällen. Huvudområdet är mångvetenskapligt och samlar kompetens från flera perspektiv med fokus på utmaningar kopplade till hållbarhet.

– Ett härligt besked som visar att forsknings- och utbildningsmiljön kring centrum för besöksnäringsforskning utvecklas och gör bra saker med hög kvalitet, säger Tobias Heldt, centrumledare för Cetler och docent i turimsvetenskap.

Anledningen till att högskolan valt inriktningen mot turism och hållbar platsutveckling är kopplat till samhällsutmaningar kring hållbarhet relaterande till resande och konsumtion. Studenterna inom området kommer kunna studera området utifrån ett samhällsperspektiv där frågor om utveckling av regioner och orter kopplat till frågor om arbetsliv, mobilitet, boende och välbefinnande hos olika grupper och personer ingår.

Det nya mastersprogrammet inom hållbarhet och turism planeras att starta hösten 2025 men kommer att ge de studenter som börjar redan nu till hösten 2024 på magisterprogrammet i turism och destinationsutveckling en möjlighet att läsa vidare på masternivå. I utbildningsmiljön för finns gedigen kompetens inom hållbar regional- och lokal utveckling, hållbart arbetsliv inom besöksnäringen, platsmarknadsföring, entreprenörskap samt utveckling av upplevelser knutna till evenemang och friluftsliv. Utbildningsmiljön är genom CeTLeR nära sammankopplad med forskning där ett flertal forskningsprojekt kopplade till ämnena hållbarhet och turism

– Masterprogrammet kommer ge studenterna möjlighet att på djupet utforska hållbarhetsfrågor och resiliens under tiden som de reflekterar över komplexiteten i att arbeta med dessa frågor kopplat till besöksnäringen och dess destinationer, säger Ioanna Farsari, docent i turismvetenskap och programansvarig på magisterprogrammet i destinationsutveckling.

Kontakt
Docent Turismvetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: