”Högskolan är en del av energiomställningen i Dalarna”

Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Högskolan Dalarna, liksom övriga lärosäten, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder för att reducera energianvändningen med tanke på energisituationen i Sverige och Europa.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

EU uppmanar alla länder att minska effekttopparna under vintern från och med 1 december 2022 och att minska den totala elanvändningen. Lokalt uppmanar Dalarnas energi- och klimatråd att invånare ser över sin elanvändning. Budskapet till alla som bor i Dalarna är: plana kurvan för el.

– Med nuvarande läge behöver vi alla hjälpas åt att kapa effekttopparna genom att minska elanvändningen när det är som störst efterfrågan. Vi behöver även genomföra fler åtgärder för att energieffektivisera. Att minska den totala energianvändningen sänker också topparna, säger Maria Jansdotter Samuelsson vicerektor hållbar utveckling och samverkan samt Högskolan Dalarnas representant i Dalarnas energi- och klimatråd.

Om effektkurvan planas ut kan vi förvänta oss färre effekttoppar med extrema priser, mindre risk att elen kopplas bort, sänkta elkostnader och ett effektivt bidrag till klimatmålen. Inte minst visar vi solidaritet med resten av Europa eftersom våra elnät är sammankopplade.

– Högskolan är en del av lösningen och bidrar med viktig forskning som är kopplad till energi- och klimatomställning. Vi har ett energikompetenscentrum som är uppbyggt runt bland annat solenergiforskning samt utbildningar som kopplar till energisektorn. Det är på många sätt lösningar på framtidens behov av omställning, säger Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling och samverkan.

Regeringen har också gett statliga myndigheter i uppdrag att ta fram lämpliga åtgärder för att spara energi inom den statliga förvaltningen. Högskolan Dalarna har tagit fram åtgärder för att effektivisera och reducera energianvändningen i lokaler och verksamheter.

Tips

Generellt kan man säga att industrin bidrar mer till effekttoppar på morgonen och hushållen på eftermiddagar och helger. Kommunala verksamheter har oftast sitt största elbehov på förmiddagar på vardagar.

1. Kapa toppar klockan 7–9 och 17–19 eller vid de tidpunkter då just dina el-toppar uppstår:

  • undvik att starta många maskiner samtidigt
  • använd eldrivna maskiner och utrustning andra tider på dygnet
  • stäng av elmaskiner/utrustning tillfälligt.

2. Energieffektivisera genom att till exempel:

  • sänk temperaturen inomhus, isolera och täta byggnader, byt till LED och släck lampor i tomma rum.

Dalarnas energi- och klimatråd

Energiintelligent Dalarna leds av Dalarnas energi- och klimatråd. Råd bildades i september 2021 och har representation från näringsliv och offentliga organisationer inom olika sektorer. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år och ansvarar för strategisk styrning och processledning samt beslutar i strategiska frågor. Ordförandeskapet delas mellan landshövdingen och ordföranden för den regionala utvecklingsnämnden i Region Dalarna.

Källa: Energiintelligent Dalarna

Kontakt
Maria Jansdotter Samuelsson
Vicerektor hållbar utveckling och samverkan (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: