Gymnasieelever testar på forskaryrket

Under v.43, får gymnasieelever från tre gymnasium testa på forskaryrket. Gymnasieforskarskolan är en möjlighet för gymnasieelever att under en vecka ingå i en forskargrupp och lösa en uppgift kopplat till exempelvis hållbarhet eller energi, med stöd från forskare, lärare och studenter.
Student står vid en maskin och skruvar.
Johnér Bildbyrå AB / Linnea Ronström

Initiativet Gymnasieforskarskolan möjliggörs av Ljungbergsfonden. Målet med veckan är att eleverna ska få ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik och att på sikt främja utveckling och tillväxt i regionen. Veckan ska även bidra till att inspirera eleverna till studier vid universitet eller högskola efter gymnasiet. Under v.43 är det elever från Falu Frigymnasium, NTI Helix och Lugnetgymnasiet som besöker Vassbo. Lugnetgymnasiet deltar dessutom för första gången.

Upplägget för veckan är att varje forskningsgrupp får en uppgift som ska lösas under dagarna med stöd av en handledare som är specialist på området. Veckan avslutas sedan med en redovisning där grupperna får presentera sina resultat och konstruktioner. Gymnasieforskarskolan ska vara ett naturligt schemalagt inslag i undervisningen och kan vara en bra start på till exempel gymnasieskolans projektarbete.

– Vi vill att fler gymnasieelever ska se möjligheten med högre studier och forskning som i framtiden kan möjliggöra kompetensförsörjning till våra lokala och regionala företag, säger Therese Olsson, adjunkt i byggteknik vid Högskolan Dalarna som tillsammans med Stina Johansson, Högskolan Dalarna ansvarar för gymnasieforskarskolan.

Läs mer om Gymnasieforskarskolan

Senast granskad:
Senast granskad: