Gymnasieelever i rollen som forskare i ett forskarteam

Nu är årets gymnasieforskarskola igång och under en vecka får elever från naturvetenskapliga och tekniska program prova på forskaryrket tillsammans med doktorander och lärare från Högskolan Dalarna och 2047 Science center.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årets gymnasieforskarskola som genomförs under vecka 15 och 13 sker digitalt och varje forskningsgrupp får en uppgift som ska lösas under dagarna med stöd av en handledare som är specialist på området. Forskarveckan avslutas med en presentation där grupperna får presentera sina resultat för övriga elever och representanter från gymnasieskolan och högskolan.

Målet med gymnasieforskarskolan är bland annat att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos unga människor och att på sikt främja utveckling och tillväxt i regionen.

- Vi vill uppmärksamma och få fler gymnasieelever att se möjligheten med högre studier och forskning som i framtiden kan möjliggöra kompetensförsörjning till våra lokala och regionala företag, säger Therese Olsson, adjunkt i samhällsbyggnadsteknik vid Högskolan Dalarna och som ansvarar för gymnasieforskarskolan.

Högskolan Dalarna har genomfört gymnasieforskarskolan sedan våren 2003 och har genom åren tagit emot flera tusen elever från gymnasieskolor i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län.

- På grund av pandemin är vi tvungna att genomföra forskarskolan digitalt detta år. Vi hade vår första grupp var redan vecka 11 med 39 elever från Brinellskolan i Fagersta och trots att det var första gången som vi erbjöd det digitalt gick det bra, avslutar Therese Olsson.

Gymnasieforskarskolan finansieras genom Ljungbergsfonden som är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. 

Mer information

Gymnasieforskarskolan

Kontakt
Universitetsadjunkt byggteknik
Senast granskad:
Senast granskad: