Gymnasieelever får prova på rollen som forskare

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är gymnasieforskarskolan i gång och under en vecka får elever från naturvetenskapliga och tekniska program prova på forskaryrket tillsammans med handledare från Högskolan Dalarna.
Fyra människor i vita rockar.

Tid: Måndag-torsdag vecka 41 och 43.

Plats: Digitalt och tisdagarna på plats i Vassbo mellan Falun och Borlänge.

Eleverna i gymnasieforskarskolan får ingå i en forskningsgrupp där de får en uppgift inom ska lösas med stöd av handledare från Högskolan Dalarna. Det kan till exempel handla om nyttiga värmekällor, vattenrening, solenergi, hållbara byggnader och hållbar stadsplanering. Veckan avslutas med att forskningsgruppen presenterar sina resultat för övriga elever, representanter från gymnasieskolan och högskolan.

Inspiration till högskolestudier och forskning

Målet med gymnasieforskarskolan är att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos unga människor.

- Vi vill uppmärksamma och få fler gymnasieelever att se möjligheten med högre studier och forskning som i framtiden kan möjliggöra kompetensförsörjning till våra lokala och regionala företag, säger Therese Olsson, adjunkt i samhällsbyggnadsteknik vid Högskolan Dalarna och som tillsammans med Stina Johansson, Högskolan Dalarna, ansvarar för gymnasieforskarskolan.

Högskolan Dalarna har genomfört gymnasieforskarskolan sedan våren 2003 och har genom åren tagit emot flera tusen elever från gymnasieskolor i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län. Allt sedan gymnasieforskarskolans start har Ljungbergsfonden investerat i ungdomar för att de ska få möjlighet att skaffa sig spetskompetens inom naturvetenskap och teknik och möjliggjort för Högskolan Dalarna att genomföra veckorna.

Mer information om gymnasieforskarskolan

Kontakt
Therese Olsson
Universitetsadjunkt byggteknik
Senast granskad:
Senast granskad: