Forskningsprojekt om rörelse ska utveckla skolämnet idrott och hälsa

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vilka ämneskunskaper i rörelse behöver blivande lärare i idrott och hälsa ha för att kunna hjälpa elever att utveckla sin rörelseförmåga? Det ska Högskolan Dalarna ta reda på tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan, Malmö universitet och Örebro universitet i en ny forskningsstudie.
Fot med springsko placerad på utrustning för mätning och analys inom området idrott och hälsa
Jonathan Bergkvist

Högskolan Dalarna är en del av ett fyraårigt forskningsprojekt om ämneskunskaper inom lärarutbildning som har beviljats forskningsbidrag med cirka 5,7 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Syftet med projektet är att utveckla kunskaper om vilka ämneskunskaper i rörelse som lärare i idrott och hälsa måste ha i sin yrkesutövning och vilka ämneskunskaper i rörelse som elever behöver för att utveckla sin rörelseförmåga.

– Med det här projektet vill vi bidra till att lärarutbildningarna kan utvecklas och möta utmaningar inom skolämnet idrott och hälsa. Det gäller särskilt ämneskunskapen i rörelse, eftersom denna form av praktiskt kunnande till stor del är svår att beskriva i ord. Kunskap ses ofta istället som den teoretiska delen i undervisningen säger Gunn Nyberg som är deltagare i projektet från Högskolan Dalarna.

Gunn Nyberg är docent i idrottspedagogik och har lång erfarenhet av forskning om lärande i rörelse vid Högskolan Dalarna. I projektets olika faser kommer lärarutbildare och studenter vid lärarutbildningarna med inriktning idrott och hälsa att medverka.

– Vi utgår både från studenter och lärarutbildares upplevelser för att kunna identifiera och definiera ämneskunskaper i rörelse utifrån deras erfarenheter, säger Gunn Nyberg.

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är ansvarigt lärosäte för projektet. Läs mer om forskningsprojektet ”Ämneskunskaper i rörelse inom lärarutbildning” (GIH)

Om projektet


Projekttitel: Ämneskunskaper i rörelse i lärarutbildning i idrott och hälsa

Forskningsledare: Håkan Larsson, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Medverkande forskare från Högskolan Dalarna: Gunn Nyberg, docent i idrottspedagogik

Projekttid: år 2022–2025

Finansiering: 5,7 miljoner kronor inom inriktningen utbildningsvetenskap från Vetenskapsrådet, varav cirka 25 procent av medlen går till Högskolan Dalarna.

Kontakt
Gunn Nyberg
Docent i idrottspedagogik
Senast granskad:
Senast granskad: