”Forskningen i Dalarna står stark, låt oss därför fira våra segrar”

Högskolan Dalarnas rektor Martin Norsell betonade den höga kvaliteten och den stora bredden i forskningen vid sitt välkomsttal när högskolan firade sin akademiska högtidsdag den 26 november.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Personer i salong som tittar upp en scen där en talare står
Fotograf: Anders Rosén

Akademisk högtid är en av de viktigaste högtiderna vid svenska lärosäten då framgångar och meriteringar firas och uppmärksammas. Högtiden ramas in av en rad symboler och traditioner.

Årets akademiska högtid ägde rum på Magasinet i Falun. Den högtidliga och traditionsbundna ceremonin inleddes med processionen där fanbärare, rektor, prorektor, professorer, hedersdoktorer, doktorer, docenter och andra hedersgäster gick in till tonerna av Högskolan Dalarnas marsch, framförd av Musikkonservatoriets spelmanslag.

Under årets akademiska högtid uppmärksammade 12 nya professorer, 2 gästprofessorer, 12 docenter, 1 hedersdoktor samt 21 doktorer och meriterade lärare.

– Många framsteg och intressanta avhandlingar har producerats, trots i en tid av pandemi. Forskningsanslagen till Högskolan Dalarna har ökat med 21 procent det senaste året och är något som kan ses som ett kvitto på den styrka och anseende som forskningen i Dalarna har. Våra värdeord öppenhet, mod och ansvar har verkligen tillämpats, sade rektor Martin Norsell under sitt inledande tal.

Dagen innan den ceremoniella installationen höll de nya professorerna korta, öppna föreläsningar för att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter inom ämnen som arbetsvetenskap, socialt arbete, pedagogik, turismvetenskap, svenska, engelska, företagsekonomi, mikrodata och medicinsk vetenskap.

Högtidens pristagare

Till hedersdoktor vid Högskolan Dalarna promoverades Irma Taddia, som är en av grundarna till utbildningen i afrikanska studier vid Högskolan. Irma Taddia är också tidigare professor i modern afrikansk historia vid universitetet i Bologna och hon har bedrivit forskning i flera afrikanska länder. 

Jeff Gracie fick ta emot Dalarnas studentkårs pedagogiska pris, Linda Forssell Asp fick priset som årets alumn (tidigare student) och Högskolan Dalarnas externa och interna samverkanspris delades ut till Svenska Judoförbundet respektive avdelningen för Knowledge Transfer Partnerships (KTP) vid Högskolan Dalarna.

Installerade professorer

 • Roland Ahlstrand, professor i arbetsvetenskap
 • Jörgen Dimenäs, senior professor i pedagogiskt arbete
 • Tara Duncan, professor i turismvetenskap
 • Jörgen Elbe, professor i företagsekonomi
 • Arend Hintze, professor i mikrodataanalys
 • Peter Hultén, professor i företagsekonomi
 • Eva Hultin, professor i svenska didaktisk inriktning
 • Jan Håkansson, professor i pedagogiskt arbete
 • Thomas Strandberg, professor i socialt arbete
 • Yves Rybarczyk, professor i mikrodataanalys
 • Carmen Zamorano Llena, professor i engelska
 • Björn Äng, professor medicinsk vetenskap

Gästprofessorer

 • Jonas Nordström, gästprofessor i nationalekonomi
 • Ulla-Karin Schön, gästprofessor i socialt arbete

Docenter

 • Katherina Dodou, docent i engelsk litteratur
 • Erik Lundberg, docent i statsvetenskap
 • Jayaraj Jayamani, docent i materialteknik
 • Jonn Are Myhren, docent i byggteknik
 • Fatumo Osman, docent i omvårdnad
 • Boglárka Straszer, docent i svenska som andraspråk
 • Anneli Strömsöe, docent i medicinsk vetenskap
 • Malin Tistad, docent i vårdvetenskap
 • Camilla Udo, docent i socialt arbete
 • Maria Unbeck, docent i omvårdnad
 • Désirée von Ahlefeld Nisser, docent i pedagogik

Hedersdoktor

 • Irma Taddia, professor emerita i modern afrikansk historia vid universitetet i Bologna

Doktorer

 • Somayeh Aghanavesi, filosofie doktor i mikrodataanalys
 • Maria Fredriksson, filosofie doktor i pedagogiskt arbete
 • Katarina Grim, filosofie doktor i vårdvetenskap
 • Susanne Lindqvist, filosofie doktor i vårdvetenskap
 • Ilias Thomas, filosofie doktor i mikrodataanalys

Doktorer forskarutbildade vid annat lärosäte

 • Anna Anåker, medicine doktor
 • Lena Dafgård, filosofie doktor i tillämpad IT inriktning utbildningsvetenskap
 • Elena Tseli, lektor i medicinsk vetenskap
 • Therese Granström, medicine doktor i medicinsk vetenskap
 • Helena Grundén, filosofie doktor i matematikdidaktik
 • Jonas Jäder, filosofie doktor i ämnesdidaktik med inriktning matematikdidaktik
 • Anita Purcell-Sjölund, filosofie doktor i media och kommunikation och kulturella studier
 • Sanja Nilsson, doktor i religionsvetenskap
 • Céline Rocher Hahlin, filosofie doktor i franska med inriktning språkvetenskap
 • Marit Stub Nybelius, filosofie doktor i idrotts- och hälsovetenskap
 • Jonathan Yachin, filosofie doktor i turismvetenskap
 • Maria Svedbo Engström, medicine doktor och lektor i omvårdnad
 • Lotta Wedman, filosofie doktor Ämnesdidaktik med inriktningar
 • Jenny Åberg, filosofie doktor i statskunskap

Excellenta och meriterade lärare

 • Lenka Klimplova, universitetslektor i företagsekonomi
 • Hajo Holtz, lektor i rättsvetenskap
Fakta om akademisk högtid

Den akademiska högtiden är en europeisk tradition med rötter i medeltiden och antik symbolik för att uppmärksamma resultatet av högre studier. Ett exempel är de symboler som de nya doktorerna erhåller:

 • Lagerkransen används främst i Sverige och Finland och symboliserar segern från antiken
 • Doktorshatten symboliserar frihet och makt. Den är veckad och svart och i Dalarna har den ett spänne med Högskolan Dalarnas symbol
 • Doktorsringen symboliserar trohet till forskningens ideal.
Senast granskad:
Senast granskad: