Hedersdoktor, alumn- och samverkanspristagare vid Högskolan Dalarna

I samband med den akademiska högtiden den 26 november promoverar Högskolan Dalarna hedersdoktor och delar ut alumn- och samverkanspris.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Doktorshattar, diplom och medaljer på ett bord

Ny hedersdoktor och pristagare har nu utsetts.

Professor i afrikanska studier blir hedersdoktor

Professor Irma Taddia i modern afrikansk historia har utsetts till hedersdoktor för sitt arbete med utbildningen i afrikanska studier vid Högskolan Dalarna. Med utgångspunkt från universitet i Bologna har Irma Taddia bedrivit omfattande forskning i Etiopien, Eritrea, Sudan och Somaliland och har ägnat sig åt kolonialhistorien på Afrikas Horn.

– Att utnämnas till hedersdoktor vid Högskolan Dalarna är ett bevis på uppskattning och tilldelas den som bidragit till utveckling och förnyelse i vår verksamhet. Professor Irma Taddias engagemang har stor betydelse för uppbyggnaden och utvecklingen av vår utbildning i afrikanska studier. Som en av grundarna till utbildningen har hon under 15 år bidragit i undervisning och varit avgörande för uppbyggnad av vårt nätverk med partneruniversitet i Italien, övriga Europa och Afrika, säger rektor Martin Norsell.

Samverkanspriser

Svenska judoförbundet och Knowledge Transfer Partnerships (KTP) vid Högskolan Dalarna får ta emot det externa respektive interna samverkanspriset för deras insatser att utveckla samverkan mellan lärosätet och olika aktörer i Dalarna och Sverige.

Svenska Judoförbundet – kraftfull samverkan som flyttat fram forskningsfältet

Judoförbundet har visat på den kraft som finns i samverkan mellan samhällsaktörer och akademin, och betydelsen av att arbeta tillsammans för ett fortsatt gott samhälle.

Svenska Judoförbundet har tillsammans med Högskolan Dalarna på ett föredömligt sätt tagit fram nya modeller för samverkan mellan idrottsrörelsen och akademin. Det har lett till ny kunskap som både har utvecklat idrottsrörelsen och flyttat fram forskningsfältet.

Knowledge transfer partnerships (KTP) – framtidens samverkansmodell i Sverige

Avdelningen för Knowledge Transfer Partnerships (KTP) vid Högskolan Dalarna har med stor framgång etablerat samverkansmodellen KTP vid Högskolan Dalarna och i Sverige.

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till två år. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering. Genom arbetet har lärosätets samverkan med omgivande samhälle flyttats fram och har även bidragit till att KTP som samverkansmodell utvecklats såväl på lärosätet som nationellt.

Alumnpriset

Alumnpriset delas ut till en tidigare student som använder sina kunskaper från Högskolan Dalarna för att skapa ett gott samhälle. Läraren Linda Forssell Asp får priset för sitt engagemang som inspirerar, motiverar och sprider glädje till kollegor i hela Sverige. Ambitionen är att visa att läraryrket är fantastiskt, bland annat möter Linda både elever och kollegor på TikTok och Instagram, för att dela med sig av eget och andras material som skapar mervärde i undervisningen.

Promovering av hedersdoktor och prisutdelning sker 26 november vid den akademiska högtiden då högskolan även uppmärksammar de professorer, docenter, doktorer och lektorer som utsetts under år 2019-2020.

Akademisk högtid 2021

Senast granskad:
Senast granskad: