Forskning visar att fallkompetens minskar skaderisker i halkan

Nu kommer halkan och med det fallolyckorna. Varje år dör fler i fallolyckor än i trafikolyckor, drunkning och bränder sammanlagt. Forskning från Högskolan Dalarna visar att med rätt fallteknik kan man minska risken för att skada sig.
Kvinna halkar på snöig gata.
Foto: YMR/Le Studio

I ett forskningsprojekt har 79 anställda på olika arbetsplatser fått träning i konsten att ramla rätt. Träningsprogrammet Judo4Balance är inspirerat från judon och deltagarna har fått träna styrka, balans och lära sig fallteknik. När forskare studerade detta kunde de se att på ett relativt kort träningsprogram med få sessioner åstadkom deltagarna tydliga och mätbara effekter.

– Vi har sett slående resultat, deltagarna får ökad fallkompetens, blir starkare och får bättre balans. På så sätt minskar kända riskfaktorer för fallolyckor. Det tyder på att träningsprogrammet är optimalt utvecklat för att minska risken för skador vid fall, säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna. 

Kunskap om fallteknik kan göra stor skillnad  

Fallskador kostar samhället närmare 26 miljarder årligen och trots många förebyggande arbeten i den fysiska miljön går trenden inte åt rätt håll. Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid. 7 200 fallolyckor inträffar utomhus varje år och 2 500 av dem sker på väg till eller från arbetet. Fallskador kan också ge ett stort personligt lidande där ett mindre fall som en bruten handled kan leda till livslång invaliditet. Kunskap om fallteknik kan därmed göra stor skillnad för den enskilde.  

Arbetsplatser får utbildning i fallkompetens 

Träningsprogrammet Judo4Balance är ett samarbete mellan Afa försäkring, Svenska Judoförbundet och Högskolan Dalarna. Alla arbetsplatser som har kollektivavtal är försäkrade av Afa försäkring har möjlighet att ansöka om kostnadsfri fallträning till arbetsplatsen. Nu pågår också ett projekt för att möjliggöra coronaanpassade träningar.

Läs mer om fallkompetens i arbetslivet på Svenska Judoförbundet

Ladda ner studien

Health promotion and prevention: The impact of specifically adapted judo-inspired training program on risk factors for falls among adults, Preventive Medicine Reports, 2020, Vol. 19. Artikel : refereegranskat. Arkkukangas, Marina, Strömqvist Bååthe, Karin, Ekholm, Anna, Tonkonogi, Michail. 

Kontakt
Professor idrottsfysiologi