Forskning i klassrummet ska leda till bättre undervisning i svenska för invandrare

För nyanlända vuxna som inte gått i skolan i sitt hemland är det extra utmanande att lära sig svenska eftersom de samtidigt behöver lära sig läsa och skriva. Nu arbetar Högskolan Dalarnas forskare tillsammans med sfi-lärare i klassrummet för att utveckla undervisningen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

- Idag ställs det höga krav på invandrare som kommer till Sverige, krav som inledningsvis kan vara speciellt svåra att leva upp till för dem som inte kan läsa och skriva på något tidigare språk. Det gäller att snabbt komma in i samhället och lära sig läsa och skriva på svenska, säger Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Forskare och lärare utvecklar undervisningen  

Studien genomförs i form av så kallad aktionsforskning som syftar till att ha en direkt påverkan på forskningsområdet, i det här fallet undervisningen i klassrummet. På så sätt blir forskningen väldigt praktiknära och kan bidra till lösningen på praktiska problem i verkliga situationer. I den här studien arbetar forskare och lärare tillsammans med undervisningen och utvecklar undervisningspraktiker genom ett systematiskt samarbete.

- Vi förbereder undervisningen tillsammans med lärarna, sedan är vi forskare med och observerar undervisningen och efteråt analyserar och diskuterar vi tillsammans med lärarna, säger Åsa Wedin.

Under pandemin har undervisningen delvis genomförts digitalt och forskarna har fått göra vissa anpassningar.  

- Det är såklart en utmaning, men vi har löst det tillsammans på bästa sätt, säger Åsa Wedin.

Undervisningen ska vara användbar i vardagen 

Svenska för invandare är ingen vanlig skola. Här handlar det om att undervisningen ska vara nära kopplad till arbetslivet, samhällslivet och vardagslivet. Tanken är att de ska få användning av det de lär sig i klassrummet direkt när de går därifrån.

- De behöver lära sig sådant de har glädje och nytta av i vardagen. Det kan handla om att förstå ett brev från vårdcentralen, så att man kommer till rätt plats på rätt tid, säger Åsa Wedin.

Här hittar du ett längre reportage om studien

Forskare och lärare arbetar tillsammans i klassrummet för att utveckla sfi-undervisningen

Kontakt
Åsa Wedin
Senior professor svenska som andraspråk

 

Senast granskad:
Senast granskad: