Examensarbete: din möjlighet att bygga värdefulla relationer med framtidens talanger

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I en tid då kompetensförsörjning och bristen på kvalificerad arbetskraft är av avgörande betydelse, erbjuder högskolan en plattform för arbetsgivare att interagera med studenter som är på väg att examineras och som letar efter spännande examensarbeten.

Vad är ett examensarbete?

Examensarbetet är ett avslutande större självständigt arbete. Arbetet ska vara forskningsbaserat och ha anknytning till studentens studie-/programinriktning. Meningen är att studenten ska omsätta kunskaperna från utbildningen i examensarbetet. De flesta examensarbeten innebär 10 veckors arbete, men i vissa fall kan det handla om 20 veckors arbete. Arbetet sker vanligast under vårterminen.

För dig som arbetsgivare innebär detta:

• Få tillgång till fräsch kompetens: Genom att skicka in examensarbetesförslag har du som arbetsgivare möjlighet att få träffa talangfulla studenter innan de tar examen.
• Lösning av komplexa problem: Du som arbetsgivare kan presentera utmaningar och problem som ni står inför och låta studenterna undersöka och föreslå lösningar.
Nätverkstillfällen: Du som arbetsgivare får tillgång till ett nätverk av akademiker och som kan bidra med kunskapsutbyte och framtida samarbeten.

Hur fungerar det?

–Arbetsgivare som är intresserade kan skicka in sina examensarbetesförslag inom olika ämnen och områden. Studenter väljer sedan bland dessa förslag för att genomföra sina examensarbeten. Under hela processen får studenterna stöd av erfarna handledare från högskolan, säger Ulrika Ebenhard, processledare vid Högskolan Dalarna.

Genom att skicka in förslag på examensarbeten har du som arbetsgivare möjlighet att bidra till att forma kommande generationers kompetens.

Skicka in ditt önskemål om examensarbete senast den 30 november.

För mer information och för att inkomma med förslag till examensarbeten, besök Examensarbeten i samverkan med externa partners - Högskolan Dalarna (du.se). Tillsammans kan vi bygga broar mellan akademisk utbildning och arbetslivet.

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: