Den sällan sedda hotellstädarens arbetsmiljö i nytt forskningsprojekt

Hotellstädare utgörs till stor del av kvinnor och utlandsfödda med begränsade möjligheter till inflytande över sitt eget arbete och arbetslivssituation. Nu startar Högskolan Dalarna ett projekt som ska leda till bättre förståelse för yrkesgruppens arbetslivssituation och arbetsmiljö.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tre kvinnor som sitter i en soffa.
Maria Thulemark projektledare och lektor i kulturgeografi,, Susanna Heldt- Cassel professor i kulturgeografi och Tara Duncan, professor i turismvetenskap vid Högskolan Dalarna.

– Nu får vi chansen att studera en yrkesgrupp som ofta pekas ut som extra utsatt. Vi kommer ta hänsyn till och ha tonvikt på genus, maktförhållanden och hierarkier på arbetsplatser, såväl som i samhället i stort, säger Maria Thulemark projektledare och lektor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna.

Inledningsvis tar studien reda på vilka inre och yttre faktorer som påverkar hur städning organiseras i den svenska hotellsektorn, för att så småningom undersöka städpersonalens egna upplevelser och arbetssituation. Det sker genom att forskarna deltar i observationer på utvalda hotell.

– Vi kommer då att på nära håll kunna prata med och följa städpersonalens handlingar och kroppsspråk, vilket ger oss mer insikt i olika arbets- och förhållningssätt och som även kan komma andra branscher och samhällsfunktioner till nytta, säger Maria Thulemark, projektledare.

Sedan flera år pågår forskning om kopplingen mellan arbete och besöksnäring, exempelvis om karriärvägar inom besöksnäringen, kvinnligt entreprenörskap och hållbart arbetsliv, vid högskolans Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR). Den nya studien kommer att ge ny kunskap om möjligheterna för välmående och säkra arbetsmiljöer för städpersonal på hotell i Sverige.

Projektet leds av Maria Thulemark tillsammans med Tara Duncan och Susanna Heldt-Cassel, som alla forskar och undervisar inom ämnet turismvetenskap på Högskolan Dalarna.

Om projektet

Projekttitel: Värdighet och anständighet på jobbet – den sällan sedda hotellstäderskan

Projektledare: Maria Thulemark, lektor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna.

Medverkande forskare: Tara Duncan, professor i turismvetenskap och Susanna Heldt- Cassel, professor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna.

Projekttid: januari 2022–2025.

Finansiering: 4,96 miljoner kronor från Forte. Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som Forte finansierar i dag lägger grunden till morgondagens mer jämlika och hållbara samhälle.

Kontakt
Universitetslektor kulturgeografi
Senast granskad:
Senast granskad: