Äldre personers levnadsvillkor och ensamhet i fokus för nya forskningsprojekt

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forte delar ut 23,8 miljoner kronor till forskningsprogrammet Åldrande, ensamhet och psykisk hälsa: att förstå sambanden och möjliggöra förändring (REALM).

Studien är ett samarbete mellan forskare på Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet med många års erfarenhet av forskning om äldre personers levnadsvillkor. Lena Dahlberg vid Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet leder forskningsprogrammet. Inom programmet kommer tre projekt att genomföras, varav ett leds av Kevin McKee vid Högskolan Dalarna.

Syftet med forskningen är att bland annat att:

  • undersöka ojämlikhet i riskfaktorer och konsekvenser av ensamhet, samt orsakssamband mellan ensamhet, psykisk hälsa och vård/omsorg
  • utforska subjektiva upplevelser av ensamhet och psykisk ohälsa ur ett livsloppsperspektiv
  • utveckla ett instrument för att bedöma ensamhet som kan användas inom äldreomsorgen
  • skapa utbildningsprogram om ensamhet för omsorgspersonal
  • förbättra omsorgspersonalens möjligheter att hantera ensamhet.

Om projekten

Projekttitel: Åldrande, ensamhet och psykisk hälsa: att förstå sambanden och möjliggöra förändring (REALM)

Projektledare: Lena Dahlberg, professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna

Medverkande: Kevin McKee, professor inom äldreområdet vid Högskolan Dalarna, samt Carin Lennartsson, Stefan Fors, Josefin Wångdahl, Neda Agahi, Janne Agerholm, Serhiy Dekhtyar, Johan Rehnberg, Jonas Wastesson från Aging Research Centervid Karolinska Institutet.

Projektperiod: 2023–2029

Finansiering: 23,8 miljoner kronor via Forte

Kontakt
Lena Dahlberg
Professor socialt arbete
Senast granskad:
Senast granskad: