Nyheter

Filtrera på
Publicerad
Kategorier
Visa som:
Porträtt av Helena Fridberg Person ler inomhus bibliotek
I hälso- och sjukvården pågår en förändring för att vården i högre uträckning ska utformas tillsammans med patienterna utifrån deras behov, vilja och erfarenheter.
Nyhet
Kaffekopp bord grupp människor samtal inomhus
En ny behandlingsmetod för unga med missbruk har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna, Falu kommun och det lokala näringslivet.
Nyhet
Tre personer i samtal ståendes vid ett bord.
Unga vill inte ha sänkt rösträttsålder. Det visar en ny studie om ungdomars valdeltagande och deras egna tankar om att delta i val, av Ali Abdelzadeh och Erik Lundberg på Högskolan Dalarna.
Nyhet
Två personer, tittar ut över en lokal. De står bredvid varandra.
Valdeltagandet bland unga är högt, men det finns en oroväckande klyfta i samhället: Unga upplever att de inte har lika möjligheter att göra sin röst hörd och unga med sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i lägre utsträckning i val.
Nyhet
En person som står inomhus och håller i en bok
Charlotte Roos avhandling visar att personalens bemötande och vårdmiljön är viktiga faktorer för äldre personers upplevelser av värdighet och välbefinnande på vård- och omsorgsboenden.
Nyhet
Fem personer som är forskare står inomhus i en trappa i Högskolans Dalarnas lokaler.
Med ett ökat antal äldre personer står äldreomsorgen inför stora framtida utmaningar. I ett nytt forskningsprojekt undersöker forskare från Högskolan Dalarna hur livssituationen för äldre personer med hemtjänst kan förbättras med hjälp av så kallade ”digitala tvillingar”.
Nyhet
Två personer gåendes, fotograferat genom en viadukt
Ju lägre socioekonomiska förutsättningar som utmärker invånare i ett bostadsområde, desto lägre är deras politiska deltagande, sociala tillit och framtidstro. Det är resultaten i en rapport som två forskare från Högskolan Dalarna skrivit på uppdrag av kommittén Demokrati 100 år.
Nyhet
Skidåkning på riksskidstadion Lugnet.
Otillräcklig kunskap om idrottsnutrition gör att många idrottare inte får i sig tillräckligt med energi. En färsk studie visar att ett för litet kolhydratintag är ett utbrett problem bland kvinnliga uthållighetsidrottare med symtom på energibrist.
Nyhet
Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har gjort ett uttalande till stöd till kollegor, studenter och civilbefolkningen i Ukraina, som drabbats av den ryska invasionen.
Nyhet
Maria Jansdotter Samuelsson
Under fredagen den 25 februari meddelade företaget Northvolt att de ska etablerar en av sina batterifabriker i Borlänge. Statens utmaning är nu att förse de framväxande företagen med kompetent personal.
Nyhet