Nyheter

Publicerad
Kategorier
Visa som:
Äldre personer händer inomhus boll sitter
I ett internationellt samarbete ska forskare öka kunskapen om att förbättra återhämtningen och livskvaliteten för äldre efter en stroke. Projektet strävar efter att stärka egenvården hemma genom att lägga vikt på individens egna förmågor.
Nyhet
Grusväg bilar vägskylt blå himmel
Nausheen Saeed vid Högskolan Dalarna har forskat om hur användningen av datadrivna metoder kan förbättra vägunderhåll och trafiksäkerhet samtidigt som det möjliggör besparingar och minskar miljöpåverkan från omfattande vägreparationer.
Nyhet
Personer sitter inomhus soffa samtalar
Camilla Udo är ny professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna. Med inriktning på forskning om psykosocialt stöd till enskilda och barn med deras familjer, förmedlar hon värdefulla insikter om individens relationer och rättigheter inom socialt arbete.
Nyhet
Virtual reality glasögon inomhus whitboard person penna
I ett nytt projekt kommer forskare vid Högskolan Dalarna att undersöka användningen av kreativa metoder och virtuella tekniker i utvecklingen av hållbara och robusta städer. Energimyndigheten har beviljat 2,4 miljoner kronor till projektet.
Nyhet
Kvinna håller bok inomhus
Smärta, både kortvarig och långvarig, utgör en av de vanligaste anledningarna för patienter att söka vård. Veronica Sjöberg har utvecklat en app för behandling, som visualiserar fysisk aktivitet och smärta och som kan leda till ökad fysisk hälsa hos personer med långvarig smärta.
Nyhet
Högskolan Dalarna byggnad och grönskande utomhusmiljö på Campus Falun samt busskur
Sedan slutet av 1990-talet har Sveriges miljömålssystem varit en grundsten i nationens strävan mot en hållbar framtid. Trots långvariga ansträngningar har endast 1 av 16 av Sveriges miljömål uppfyllts. Lektor i nationalekonomi belyser behovet av förändring i styrningen.
Nyhet
Tre personer inomhus kontor
Tre forskningsprojekt vid Högskolan Dalarna har fått finansiering från forskningsrådet Forte för att genomföra forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Projekten ska pågå fram till 2027 och söker svar på viktiga utmaningar i samhället som påverkar både grupper och enskilda individer.
Nyhet
Två personer inomhus restaurangkök
Hur får vi fler att vilja arbeta i köket? Det ska forskare vid Högskolan Dalarna undersöka i en studie som ska ge inblick i arbetsmiljön för kockar och köksanställda på restauranger inom besöksnäringen.
Nyhet
Personer står inomhus pratar
Hur kan vi minska samhällets energianvändning? Hur kan vi säkra kompetensen och behålla nyutexade sjuksköterskor och undersköterskor? Det var några av frågorna som högskolans forskare och externa organisationer diskuterade under mötesplatsen AIMday hållbar framtid.
Nyhet
Kvinna håller parfymflaska inomhus
En ny studie inom ramen för det internationella FREIA-projektet, finansierat av EU, har avslöjat att frekvent användning av parfym kan påverka nivåerna av hormonstörande kemikalier hos kvinnor som genomgår provrörsbefruktning.
Nyhet
Porträttbild Erika Bomström Aho
Språk- och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Erika Bomström Aho, nybliven doktor i pedagogiskt arbete, har i sin avhandling tittat på faktorer som påverkar utbildningen för språkintroduktion.
Nyhet
Porträttbild av Solveig Malmsten
I svenskundervisningen ska elever även lära sig om grannländernas språk, men lärare känner sig ofta osäkra inför den uppgiften. Nu startar ett skandinaviskt språkprojekt med målet att stärka lärare i undervisningen av grannspråken.
Nyhet
Personporträtt Linda Vixner forskare Högskolan Dalarna. Kvinna ljust axellångt hår blå blus står inomhus
Långvarig smärta kan öka risken för att dö de närmaste åren efter en hjärtinfarkt. Det visar en studie av forskare vid Högskolan Dalarna, Region Dalarna och Uppsala universitet.
Nyhet
Högskolan Dalarna deltar i ett internationellt forskningsprojekt som ska utveckla utbildningsaktiviteter och verktyg med syftet att förbättra livsmedelskunskapen hos yngre barn.
Nyhet
Forte delar ut 23,8 miljoner kronor till forskningsprogrammet Åldrande, ensamhet och psykisk hälsa: att förstå sambanden och möjliggöra förändring (REALM).
Nyhet
Idrottare springer på ett löpband med mätinstrument
Damkronorna tillsammans med framtidens hockeystjärnor är de senaste i raden att sätta sina fysiska färdigheter på prov i Högskolan Dalarnas idrottslabb. Under en heldag i testmiljön gavs möjlighet till kunskapsutbyte mellan akademi och idrottsrörelse.
Nyhet
Dekorativ bild
Globalt krävs välutbildade barnmorskor för att kvinnor och barn ska överleva. I ett första steg var Högskolan Dalarna med i utvecklingen av en master i sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter i Bangladesh, Somaliland och Puntland.
Nyhet
Två kvinnor står inomhus tittar rakt fram
Hur är städpersonalens arbetsmiljö på hotell? Det undersöker nu forskare på Högskolan Dalarna. För att ta reda på hur det verkligen är observerar forskarna arbetsmiljön genom att de själva går in i rollen som städare.
Nyhet
Porträttbild på Åsa Berman Bruhn
Att förena sitt fritidsintresse med sitt jobb medför utmaningar i form av exempelvis gränsdragningar. Åsa Bergman Bruhn, nybliven doktor i arbetsvetenskap, har i sin avhandling tittat på den svenska hästnäringen.
Nyhet
Dekorativ bild
Boglárka Straszer, installeras som professor i svenska som andraspråk, vid Högskolan Dalarnas akademiska högtid i mars. Hon kommer med sitt engagemang för frågor om individens relation och rättigheter till språk, utveckling och lärande att bidra med kunskaper om interkulturalitet och transspråkande.
Nyhet