Nyheter

Filtrera på
Publicerad
Kategorier
Visa som:
Himmel stor sol
Forskare på Högskolan Dalarna ska undersöka möjligheten att bygga stora solvärmefält i kombination med så kallade groplager som kan lagra värme från sommar till vinter. Energimyndigheten har beviljat 2,8 miljoner kronor till projektet.
Nyhet
Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola och Martin Norsell, rektor Högskolan Dalarna håller i ett papper tillsammans.
Högskolan Dalarna och Röda Korsets Högskola har tecknat en överenskommelse om samarbete inom utbildning på forskarnivå. Överenskommelsen gäller från 1 september och syftar till att stimulera forskningssamarbete och öka den gemensamma konkurrenskraften för att attrahera externa forskningsmedel.
Nyhet
Personer sitter inomhus runt en datorskärm.
Högskolan Dalarna har beviljats 1,4 miljoner kronor av Energimyndigheten för ett forskningsprojekt om energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer.
Nyhet
Kvinna inomhus står ler
Högskolan Dalarna har befordrat Kerstin Erlandsson till professor i ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Hon forskar bland annat om individers sexuella och reproduktiva hälsa och drivs av en tro på hållbara samhällen där alla människor har lika värde.
Nyhet
Grupp personer står utomhus framför stor skylt med texten "Spårcentral Kläppen"
Högskolan Dalarna har beviljats 3,6 miljoner kronor av KK-stiftelsen till ett forskningsprojekt som handlar om att utveckla leder på turistdestinationer.
Nyhet
Kvinna blont hår glasögon kavaj står inomhus
Högskolan Dalarna är utsedda att samarbeta med FN:s befolkningsfond (UNFPA) och regeringen i Bangladesh för att stärka det nationella barnmorskeprogrammet för högre utbildning.
Nyhet
En lila skåpbil med texten Kunskap gör skillnad, kör på en parkering där det är fullt med bilar.
I en nyligen publicerad avhandling i mikrodataanalys presenterar Vijay Paidi en parkeringsmodell som hjälper förare att hitta lediga parkeringsplatser och därmed minska koldioxidutsläpp.
Nyhet
Man framför dator med ritningar byggnader
Samtidigt som en ny stadsdel växer fram i Falun pågår en forskningsstudie om klimatpåverkan av att bygga nyproducerade flerbostadshus.
Nyhet
Person tittar rakt fram  inomhus
En ny studie visar att förutsättningarna för en ADHD-diagnos har en kraftig koppling till individers ekonomiska och sociala status. Resultaten utmanar grundläggande antaganden om elevers koncentrationsförmåga i skolan.
Nyhet
Porträtt av Helena Fridberg Person ler inomhus bibliotek
I hälso- och sjukvården pågår en förändring för att vården i högre uträckning ska utformas tillsammans med patienterna utifrån deras behov, vilja och erfarenheter.
Nyhet