Nyheter

Publicerad
Kategorier
Visa som:
Dekorativ bild
Boglárka Straszer, installeras som professor i svenska som andraspråk, vid Högskolan Dalarnas akademiska högtid i mars. Hon kommer med sitt engagemang för frågor om individens relation och rättigheter till språk, utveckling och lärande att bidra med kunskaper om interkulturalitet och transspråkande.
Nyhet
Vinterbild på Högskolan Dalarna biblioteksbyggnad i eftermiddagsljus.
Högskolan Dalarna har befordrat Tomas Axelson till professor i religionsvetenskap. Tomas kommer med sitt engagemang för frågor om människors religionstillhörighet att bidra med kunskaper om världsbilder och mångfald – ofta med hjälp av filmen som verktyg för diskussion och reflektion.
Nyhet
Kvinna står inomhus bibliotek grå tröja ljust hår
Högskolan har befordrat Annika Vänje till professor i arbetsvetenskap. Med Annikas erfarenheter och stora engagemang för arbetslivsfrågor kommer hon att bidra med kunskaper om bland annat organisering av arbete och homosociala arbetskulturer.
Nyhet
Porträttbilder av två personer kvinna man
Högskolan Dalarna har utsett journalisterna Magda Gad och Göran Greider till hedersdoktorer för deras framstående insatser inom samhällsbevakning och kultursektorn.
Nyhet
Solpanel utomhus tak blå himmel
Högskolan har befordrat Xingxing Zhang till professor i energiteknik. Med Xingxing Zhangs erfarenheter och engagemang för urbana energisystem bidrar han med betydelsefulla kunskaper för energi- och klimatomställningen.
Nyhet
Forskare har jämfört hur en hög respektive en låg träningsdos påverkar patienter med knäledsartros. Studien som publicerats i Annals of Internal Medicine visar att båda grupperna fick liknande resultat. Hög träningsdos gav dock något bättre effekt på kort sikt, men avtog efter sex månader.
Nyhet
Laddstolpe för elbil, elbilar utomhus
Forskare vid Högskolan Dalarna ska utveckla mer resurs- och kostnadseffektiva sätt att koppla samman solcellskraftdelning och smart elbilsladdning. För projektet har Formas beviljat 3,75 miljoner kronor.
Nyhet
Luis Oliveira talar inför publik
Med sin avhandling i mikrodataanalys "Decision-making strategies of internationalization under challenging times: Lessons from SMEs" lyfter Luis Oliviera fram att företag som ska expandera utomlands gynnas av affärsnätverkande men kan störas av internetbaserade verksamheter.
Nyhet
Solceller blå himmel moln
Forskarskolan Future Proof Cities med fokus på hållbar stadsutveckling för medelstora städer beviljas 12,6 miljoner kronor av KK-stiftelsen (stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling).
Nyhet
Två personer kvinnor står inomhus.
Högskolan Dalarna är en del av nya forskarskolan ”Nära vård” som har beviljats 21,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.
Nyhet
Böcker dator bord människor
Forskare vid Högskolan Dalarna har studerat följderna av korttidsarbete och uppsägningar inom hotellsektorn i spåren av coronapandemin.
Nyhet
Foto på Marie Elf i mörkblå kavaj.
Högskolan Dalarna får 4 miljoner kronor för att ta fram lösningar för bättre vård i hemmet efter stroke.
Nyhet
Sverige är först i världen med att tillåta tacklingar i damhockey. Grunden för regeländringen ligger i ett forskningsprojekt som visade att mer fysiskt spel leder till färre hjärnskakningar.
Nyhet
Grupp personer inomhus kontor.
Hållbarhetsarbete och miljöcertifiering blir allt viktigare för näringslivet. För IT-företaget TH1NG blev lösningen att vända sig till Högskolan Dalarna för att ta ett mer rejält grepp om miljöledningsarbetet.
Nyhet
Äldre person håller i en stressboll, en annan person sitter bredvid.
En ny studie om äldre personer visar att hjälpmedelsanvändare känner sig mer otrygga i hemmet och upplever sig sämre bemötta av hemtjänsten än de som inte använder hjälpmedel. Hemtjänsten behöver ta större hänsyn till hjälpmedelsanvändares åsikter och önskemål.
Nyhet
Thomas Sedelius står i ljusgården på Campus Falun, Högskolan Dalarna.
Östersjöstiftelsen har beviljat tre forskare vid Högskolan Dalarna 5,6 miljoner för att studera hur försvagad presidentmakt i Ukraina, Georgien och Armenien påverkar de politiska partiernas roll.
Nyhet
En person håller i en äldre persons hand.
Mahwish Naseer har försvarat sin avhandling med titeln "Why do older adults seek emergency care? The impact of contextual factors, care, health, and social relations".
Nyhet
Forskare på Högskolan Dalarna ska undersöka möjligheten att bygga stora solvärmefält i kombination med så kallade groplager som kan lagra värme från sommar till vinter. Energimyndigheten har beviljat 2,8 miljoner kronor till projektet.
Nyhet
Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola och Martin Norsell, rektor Högskolan Dalarna håller i ett papper tillsammans.
Högskolan Dalarna och Röda Korsets Högskola har tecknat en överenskommelse om samarbete inom utbildning på forskarnivå. Överenskommelsen gäller från 1 september och syftar till att stimulera forskningssamarbete och öka den gemensamma konkurrenskraften för att attrahera externa forskningsmedel.
Nyhet
Personer sitter inomhus runt en datorskärm.
Högskolan Dalarna har beviljats 1,4 miljoner kronor av Energimyndigheten för ett forskningsprojekt om energipositiva stadsdelar och klimatneutrala städer.
Nyhet