15 miljoner till Högskolan Dalarnas forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd

Tre forskningsprojekt vid Högskolan Dalarna har fått finansiering från forskningsrådet Forte för att genomföra forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Projekten ska pågå fram till 2027 och söker svar på viktiga utmaningar i samhället som påverkar både grupper och enskilda individer.

Stöd till familjer med erfarenhet av migration

Forskningsprojektet undersöker hur ett program, kallat International Child Development Program (ICDP), kan stödja familjer med migrationserfarenheter. Målet är att förbättra föräldraskapet och främja både föräldrar och barns psykiska hälsa. Studien genomförs i samarbete med tre svenska för invandrare (SFI)-skolor i Borlänge, Fagersta och Vingåker, med totalt 180 deltagare. Projektet syftar till att minska ojämlikheter i hälsa och stärka familjer med migrationserfarenheter. Genom att implementera ICDP-programmet inom SFI-utbildningen hoppas man kunna erbjuda effektivt stöd och bidra till en bättre integration i samhället.

Projektets titel: Preventivt föräldraskapsstöd för att främja jämlikhet i hälsa för socioekonomiskt utsatta grupper (PROACTIVE)
Projektledare: Fatumo Osman, docent i omvårdnad
Medel från Forte: cirka 5 miljoner kronor

Teknikens påverkan på omsorgsjobbet i Sverige och Finland

Forskningsprojektet handlar om hur teknik inom omsorgsyrket påverkar arbetsvillkoren och hur det fungerar i Sverige och Finland. Syftet är att ta reda på hur de regler och saker som finns på arbetsplatsen påverkar tekniken. Det kommer forskarna göra genom att involvera fyra hemtjänstställen i Sverige och Finland och intervjua personalen och göra enkätstudier. Det här projektet är viktigt för att förstå hur teknik kan göra omsorgsjobbet bättre. Resultaten kommer att vara till nytta för dem som bestämmer om arbetsvillkor och teknik inom omsorgsyrket.

Projektets titel: Välfärdsteknik möter omsorgsarbetet. En intersektionell analys av institutionella och organisatoriska förutsättningar för hemtjänstarbetet i Sverige och Finland
Projektledare: Tina Forsberg, docent i arbetsvetenskap
Medel från Forte: 5 miljoner kronor

Tina Forsberg
Docent arbetsvetenskap

Barns hälsa och säkerhet – fördelarna med aktiv skoltransport

Forskningsprojektet handlar om att öka fysisk aktivitet hos barn genom att främja aktiv skoltransport, som att gå eller cykla till skolan. Målet är att få 80 procent av barnen i Sverige att använda transportmedlet. Forskarna vill också undersöka hur detta kan bidra till ökad trafiksäkerhet, bättre hälsa och en mer hållbar miljö. Projektet är viktigt för att bekämpa den ökande stillasittande livsstilen bland barn, vilket är ett stort hot mot folkhälsan. Aktiva barn har bättre chans att upprätthålla hälsosamma vanor och detta kan ha många positiva hälsoeffekter. Dessutom kan det bidra till att lösa akuta samhällsproblem som ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalitet. Studien genomförs i samarbete med Luleå tekniska universitet och Falu kommun.

Projektets titel: Effektutvärdering av den skolbaserade interventionen Sustainable Innovation for Children Transporting Actively (SICTA)
Projektledare: Annie Palstam, docent i medicinsk vetenskap
Medel från Forte: cirka 5 miljoner kronor

Senast granskad:
Senast granskad: