Forskningsseminarium

Riskfaktorer för och åtgärder för att lindra ensamhet hos äldre vuxna

Jerry Norlin, doktorand i vårdvetenskap, håller sitt halvtidsseminarium med titel "Risk factors for and actions to alleviate loneliness in older adults"

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och via Zoom

Titel: "Risk factors for and actions to alleviate loneliness in older adults"

Presentatör: Jerry Norlin, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna

Granskare:

Docent Tove Harnett, Lunds Universitet

Docent Alexander Miething, Stockholms Universitet

Docent Jan Florin, Högskolan Dalarna

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Universitetsadjunkt omvårdnad
Senast granskad: