Lena Pettersson

Personlig presentation av Lena Pettersson

Univ adjunkt omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 1 Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Publikationer