Lena Pettersson

Personlig presentation av Lena Pettersson

Universitetsadjunkt omvårdnad
Institutionen för hälsa och välfärd

Forskningsadministratör inom Institutionen Hälsa & Välfärd.

Bakgrund

Jag tog min sjuksköterskeexamen vid Sophiahemmets Sjuksköterskeskola 1982 och min vidareutbildning inom medicin och kirurgi 1985 vid Röda Korsets sjuksköterskeskola. Jag påbörjade min bana inom forskningen när jag flyttade till England och 1991 fick anställning som forskningssjuksköterska inom fas 1 läkemedelsforskning vid Guy's Drug Research Unit i London. 1996 anställdes jag som forskarassistent (research fellow) vid University College London och under min anställning där genomförde jag och tog en MSc i Health Promotion vid University of East London. Mellan åren 2005 och 2008 tog jag över chefsskapet för det sjuksköterskeledda forskningscentrat vid Barts and the London NHS Trust varefter jag flyttade till Cambridge och anställdes som Research Management & Governance Manager  för ett av de nationella forskningsnätverken. Jag fortsatte mitt arbete som RM&G manager fram till 2015 då jag flyttade tillbaka till Sverige och Dalarna och påbörjade min anställning vid Högskolan Dalarna.

Forskning

Publikationer