Disputation

Jennie Silverplats försvarar sin avhandling

Jennie Silverplats disputerar i vårdvetenskap med avhandlingen "In-hospital cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation in Sweden - healthcare professionals' competence and compliance with guidelines”.

Datum: , kl 09:30
Plats: Campus Falun och digitalt via Zoom
Lokal: Sal F135

Avhandling: In-hospital cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation in Sweden : Healthcare professionals’ competence and compliance with guidelines (diva-portal.org)

Respondent

Jennie Silverplats, doktorand i vårdvetenskap, Högskolan Dalarna

Opponent

Christian Rylander, docent i anestesiologi och intensivvård, Uppsala universitet

Betygsnämnd

Johanna Albert, docent i anestesiologi och intensivvård, Danderyds Sjukhus AB
Claes Held, professor i kardiologi, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
Janeth Leksell, docent i vårdvetenskap, Uppsala universitet och Högskolan Dalarna

Ersättare betygsnämnd

Johan Borg, docent i medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna

Ordförande

Johan Borg, docent i medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna

Handledare 

Anneli Strömsöe, docent i medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Anneli Strömsöe
Docent medicinsk vetenskap
Senast granskad: