Installerade professorer 2019

Den 15 mars 2019 installerades fyra nya professorer vid Högskolan Dalarna.

Renée Flacking

Professor i pediatrisk omvårdnad

Flacking.jpg

Föräldraskap på neonatalavdelning

Att bli förälder till ett barn som behöver neonatalvård innebär att föräldraskapet börjar och utvecklas i en medicinsk och okänd miljö. Inom neonatalvården kan vi nu rädda barn som är födda halvvägs genom graviditeten. Detta är en utmaning, inte bara i att rädda liv utan också i att stödja föräldrars psykiska hälsa och en positiv förälder-barn relation.

Renées installationsföreläsning fokuserade på hur föräldraskapet på neonatalavdelning har förändrats under de senaste decennierna och idéer om hur det kan komma att se ut i framtiden.

Se presentationsfilm om Renée.


Marie Elf

Professor i omvårdnad

Elf.jpg

Spelar den byggda miljön någon roll för vård och rehabilitering?

Jag har under många år forskat om den byggda miljöns betydelse för hälsa, välbefinnande och vårdens arbetsprocesser. Vårdarkitektur är idag ett spännande och allt större forskningsområde som fokuserar på samband mellan arkitekturen och en rad hälsoutfall.

För att möta kommande utmaningar inom hälso- och sjukvård behövs nya synsätt, värdegrunder, strukturer och byggnader. Hälso- och sjukvårdens rum och lokaler finns till för personer som är sårbara samtidigt som det finns krav på att den byggda miljön ska stödja en effektiv vård.

INstallationsföreläsningen sammanfattade forskning om hur den byggda miljön inom hälso- och sjukvård interagerar med människor och aktiviteter.  

Se presentationsfilm om Marie.


Thomas Sedelius

Professor i statsvetenskap

Sedelius.jpg

Demokratins institutioner och presidentmaktens risker

Hur hänger presidentmakt och demokrati ihop? När utgör presidenter ett hot mot demokratin?

I många länder finns ett betydande folkligt stöd för starka presidenter. Presidenten förväntas vara en samlande kraft för framtidstro och politisk stabilitet. Samtidigt utgör starka presidenter en risk i sköra demokratier, vilket vi sett i exempelvis Ryssland, Turkiet och Vitryssland.

Thomas installationsföreläsning sammanfattade utgångspunkter och resultat från min länderjämförande forskning om presidentmakt och regimutveckling. Huvudsakliga exempel hämtas från Central- och Östeuropa och tonvikten ligger på presidentmaktens koppling till demokrati och politisk stabilitet.

Se presentationsfilm om Thomas.


Mats Rönnelid

Professor i energiteknik

Rönnelid.jpg

Hur får vi in solenergin i vårt energisystem?

För att bli en viktig energiteknik i vårt energisystem har utvecklingen av solenergi drivits av de samhällsutmaningar som finns. Dessa förändras över tid, vilket gör att forskningens inriktning ändrar karaktär med tiden.

I min föreläsning ville jag visa hur min egen forskning och verksamhet som energiforskare förändrats genom åren, från slutet av 1980-talet då teknikutveckling var dominerande, fram till idag då innovation är ledordet. Jag har gått från att vara fysiker till att bli kunskapsentreprenör, något som känns helt naturligt när jag tittar i backspegeln.

Se presentationsfilm om Mats.

Senast granskad:
Senast granskad: