Akademiska traditioner och symboler

På Högskolan Dalarna har vi valt att forma vår akademiska högtid så att den bygger på vår kultur och samtidigt knyter an till den nationella och internationella universitetstraditionen.

Närbild på kostymer och emblem vid rektors- och professorsinstallation
Mikael Forslund

Doktorspromotion

Doktorspromotion har förekommit i Sverige sedan tidigt 1500-tal då den första promotionen ägde rum i Uppsala. Seden har därefter utvecklats och varit mer levande under vissa perioder och mer tillbakahållen under andra. Numera är denna tradition ett populärt och högtidligt inslag i den akademiska världen. Promotion kommer av latinets promovere, som betyder föra fram, främja. Den som promoverar kallas promotor (man) eller promorix (kvinna) och innehar rätten att dela ut rättigheter och privilegier. Insignierna har sina rötter från medeltiden, och från början symboliserades insignierna av hatten, ringen och en bok med privilegier som senare försvunnit ur de traditionella ceremonierna och ersatts av diplomet. Handslaget är en viktig symbol som betyder ”var hälsad” vilket promotor/promotorix också säger under akten. Insignierna är ett bevis för att en doktor är promoverad.

Insignier

Doktorshatt

Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Den är av veckad svart rips och hela tillverkningsprocessen är ett traditionellt handarbete från början till slut av Hattmakarna i Göteborg. Guldspännet gestaltar Högskolan Dalarnas symbol och är formgivet och tillverkat av guldsmed Stefan Carlsson, Uppsala.

Doktorsring

Doktorsringen är av guld och symboliserar trohet till vetenskapens ideal. Högskolan Dalarnas ring är prydd med Högskolans symbol. Den är formgiven och tillverkad av guldsmed Stefan Carlsson, Uppsala. Med doktorsexamen följer rätten att bära doktorsringen. Vid ceremonin utdelas den endast till hedersdoktorerna.

Lagerkrans

Lagerkransen är en promotionssymbol främst i Sverige och Finland. Den har sitt ursprung i antiken och var det pris som segrarna belönades med. I akademin symboliserar den vetenskap och lärdom och är en belöning för lärda mödor.

Diplom

Diplomet är ett högtidligt examensbevis. Från början var det en skriftlig bekräftelse av de rättigheter som kom till för de promoverade.

Högtidssymboler

Ceremonistav

Ceremonistaven används vid den akademiska processionen som inleder och avslutar den akademiska högtiden. Den är en gåva från Avesta kommun och Outokumpu Stainless AB och har skapats av konstnären Jörg Jeschke och påminner om regionens långa ståltradition.

Staven är gjord i ask och rostfritt stål från Avesta, med en krans av porfyrstenar från Älvdalen. I kransen sitter band i högskolans lila färg och de svenska färgerna. Älvdalsporfyren finns inom ett femton kvadratmil stort område i norra Dalarna och är en vulkanisk bergart. Den finns i olika färgkombinationer och namn allt efter fyndplats och innehåller kristalliska strökorn av kvarts, fältspat och glimmer.

Medalj

Alla professorer som installeras erhåller en medalj. Högskolan Dalarnas medalj har skapats av konstnären Jörg Jeschke med Högskolans symbol ängsklockan gjord i silver fäst på ett lila band.

Rektorskedja

Kedjan är en symbol för bärarens makt men även ett beskydd för densamma och förekommer i många kulturer. Högskolan Dalarnas rektorskedja har skapats av konstnären Jörg Jeschke med högskolans ängsklocka som förebild. Kedjan består av länkar i silver samt Högskolans blomma med en sten av turkos i blommans mittpunkt. Den bars första gången av rektor Anders Marelius, när han installerades 1995.

Parnassen

Parnassen kallas den ”kateder” som används vid promotionen och som också kan användas vid andra högtidliga tillfällen. Ordet parnass kommer från den grekiska mytologin och betyder det gudomliga berget. Berget var helgat åt Apollon och musorna och var den upphöjda plats där de välutbildade fick samlas. När en doktor bestiger eller förs över parnassen av promotorn, ska detta symbolisera att han eller hon nu har rätt att ge akademisk undervisning till studenterna. 

Professorsinstallation

Traditionen har anor från medeltiden. Omkring början av 1600-talet finns det dokumenterat att installationer förekom vid Uppsala universitet. Ordet kommer från den kyrkliga termen ”stallum”. Det var den stol i koret som en ledamot av domkapitlet fick när han tillträdde sitt ämbete. Alla universitet i Sverige genomför installationer, men formerna varierar. Vid Högskolan Dalarna föregås installationen av en kort, vetenskaplig föreläsning av alla professorer som ska installeras. Föreläsningen är öppen för studenter, personal och allmänhet.

 

Senast granskad:
Senast granskad: