Akademisk högtid 2023

Högskolan Dalarna firade akademisk högtid 23-24 mars 2023.

Bild från ceremonin 2023
Anders Gårdestig

Den akademiska högtiden kan beskrivas som Högskolans Dalarnas nobelfest och firas vartannat år sedan 2004. I samband med högtiden promoverar vi doktorer och hedersdoktorer, hälsar nya professorer välkomna, uppmärksammas nya docenter, lärare som meriterat sig på pedagogiska grunder, som excellenta eller meriterade lärare. Högtidceremonin 2023 firas i Borlänge.

Uppmärksammade 2023

Hedersdoktorer

Hedersdoktor är en hederstitel och ett uttryck för Högskolan Dalarnas uppskattning av framstående insatser med anknytning till högskolans kunskapsområden. Högskolan Dalarna har utsett journalisterna Magda Gad och Göran Greider till hedersdoktorer för deras framstående insatser inom samhällsbevakning och kultursektorn. 

Hedersdoktorer

Professorer

Tarja AlataloTomas AxelsonKerstin ErlandssonBoglárka StraszerAnnika VänjeXingxing Zhang och Anna Cristina Åberg

Gästprofessor

Per Andersson

Adjungerad professor

Lars Berglund

Docenter

Ali AbdelzadehMikael Berg HedströmFarhana BorgUlrika ByrskogJenny EricsonIoanna FarsariMengjie HanAnnie-Maj JohanssonBethAnne PaulsrudThorbjörn SwenbergLinda Vixner och Mia Xiaoyun Zhao

Doktorer

Elin Eriksson, Helena Fridberg, Asif M. HuqMaria LarssonNadezda LebedevaCharlie LindgrenVijay Paidi och Charlotte Roos

Doktorer - forskarutbildade vid annat lärosäte

Helena Eriksson, Axel GrigorMarie Moström ÅbergMahwish Naseer och Susanne Rosén 

Excellenta lärare

Katarina LindahlMarie NordmarkCarl Olsmats och Julie Skogs

Meriterad lärare

Elisabet Nerpin

Priser

Vid högtiden delar högskolan även ut alumnpris samt samverkanspris till en extern samverkanspartner och till en medarbetare vid Högskolan. Dalarnas studentkår delar ut ett pedagogiskt pris.

Årets alumn vid Högskolan Dalarna heter Ida Törn. Ida är en tidigare student vid Högskolan Dalarna, som har gjort en fantastisk resa inom Trafikverket. Från studentmedarbetare tog hon steget till att bli tekniknära förvaltare inom loppet av bara några år.

Alumnpris

Angelica Ekholm, VD för Dalarna Science Park och Kerstin Erlandsson, Christina Pedersen och Ulrika Byrskog vid Högskolan Dalarna får ta emot Högskolan Dalarnas samverkanspriser för deras insatser att utveckla samverkan mellan lärosätet och olika aktörer i Dalarna, Sverige och internationellt.

Samverkanspriser

Ola Nääs, lärare i statistik, som får ta emot Dalarnas studentkårs pedagogiska pris. Priset uppmärksammar pedagoger som sprider engagemang inom sitt ämne och har en bra kontakt med studenter.

Pedagogiskt pris

Senast granskad:
Senast granskad: