Akademisk högtid 2023

Akademisk högtid 2023 firas 23-24 mars och avslutas med högtidsceremoni på Galaxen i Borlänge.
Bild från ceremonin 2021.

Den akademiska högtiden kan beskrivas som Högskolans Dalarnas nobelfest och firas vartannat år sedan 2004. I samband med högtiden promoverar vi doktorer och hedersdoktorer, hälsar nya professorer välkomna, uppmärksammas nya docenter, lärare som meriterat sig på pedagogiska grunder, som excellenta eller meriterade lärare. Högtidceremonin 2023 firas i Borlänge.

Installationsföreläsningar professorer

Högskolan Dalarnas akademiska högtid inleds med installationsföreläsningar där professorer delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Föreläsningarna är öppna för alla och hålls i biblioteket på Campus Falun torsdagen den 23 mars mellan klockan 09.00 och 13.00.

Installationsföreläsare 2023

Högtidsceremoni

Under den akademiska högtiden hålls en promotions- och installationsceremoni med efterföljande bankett. Under ceremonin:

  • installeras professorer,
  • hälsas gästprofessorer och adjungerade professorer välkomna,
  • promoveras hedersdoktorer och doktorer efter avlagda prov,
  • uppmärksammas docenter, doktorer, excellenta och meriterade lärare samt lektorer befordrade på konstnärlig grund,
  • delas priser ut för samverkan till en extern samverkanspartner och till en medarbetare vid högskolan och årets alumn. Dalarnas studentkår delar ut ett pedagogiskt pris.

Tidigare akademiska högtider

Priser

I samband med högtidsceremonin delar Högskolan Dalarna ut alumn- och samverkanspris till en extern samverkanspartner och till en medarbetare vid Högskolan. Dalarnas studentkår delar ut ett pedagogiskt pris.

Alumn- och samverkanspris 

Senast granskad:
Senast granskad: