Överklagande av anställningsbeslut

Du kan i vissa fall överklaga ett anställningsbeslut inom Högskolan Dalarna om du inte är nöjd. Om du vill överklaga ett anställningsbeslut behöver du göra det skriftligt inom tre veckor.

Så här överklagar du ett anställningsbeslut

Om du vill överklaga ett anställningsbeslut behöver du göra skriftligt inom tre veckor från den dag beslutet anslogs på Högskolan Dalarnas anslagstavla. Överklagandet skickar du till Högskolan Dalarna:

Registrator
Högskolan Dalarna
791 88 Falun

Du kan även skicka e-post till: registrator@du.se.

I överklagandet skriver du

  • vilket anställningsbeslut du överklagar (anställningens namn och diarienummer)
  • varför du tycker att beslutet är felaktigt
  • vilken ändring du vill ha.

Om ditt överklagande kommit in i tid skickar vi det vidare till Överklagandenämnden för högskolan, som avgör om beslutet ska ändras. Du kan inte överklaga ett beslut från överklagandenämnden.

Doktorandanställningar är inte möjliga att överklaga enligt SFS 2006:1053, 12 kap 2§.

Senast granskad:
Senast granskad: