Internationellt samarbete

De kommande åren ska vi öka det internationella samarbetet inom utbildning och forskning.

Nyheter

Delta i ett kontaktseminarium som arrangeras av och i olika länder i Europa.

SIDA meddelade i maj 2022 att finansieringen av Minor Field Studies, Linnaeus-Palme och den Globala skolan i nuvarande form upphör.

Till nyhetsarkivet
På gång