Internationellt samarbete

De kommande åren ska vi öka det internationella samarbetet inom utbildning och forskning.
Nyheter
Programmet ger stöd för att utveckla kurser och institutioner, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer med samarbetsländer utanför EU. Syftet är att bidra till modernisering av den högre utbildningen och en demokratisk utveckling i samarbetslandet.
International Credit Mobility (ICM) ger möjlighet att finansiera inresande utbytesstudenter och lärare från länder utanför EU. Ansökan sker centralt från Högskolan Dalarna i februari 2023. Hitta mer information här.
Fler nyheter