Internationella nätverk

Flera internationella nätverk ger dig möjlighet att delta i intressanta projekt och samarbeten.

Nätverk där Högskolan Dalarna är medlem

Global Challenges University Alliance (GCUA)

Ett nätverk för doktorander och unga forskare som verkar för hållbar global utveckling. Global Challenges University Alliance finansieras av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

GCUA (websida)

Scholars at Risk (SAR)  

Ett internationellt nätverk som arbetar med frågor som rör akademisk frihet, bland annat genom att skydda hotade forskare som inte kan verka i sina hemländer. SAR har 550 medlemmar i ett fyrtiotal länder.

Scholars at Risk

Scholars at Risk Sverigesektion

Initiativ till stöd för Ukraina

European Universities Association (EUA)

Europeiskt nätverk som syftar till att tillvarata universitetens intressen vad gäller högre utbildning, forskning och innovation. Omfattar 800 lärosäten i 48 länder. 

EUA (websida)

International Association of Universities (IAU)

En global aktör i utbildningsfrågor sedan 1950. Organisationen grundades på initiativ av FN-organet Unesco.

IAU (websida)

European Teacher Education Network (ETEN)            

Ett internationellt nätverk av lärarutbildare från ett tjugotal länder.

ETEN (websida)

Andra internationella nätverk inom högre utbildning

European Association for Internationalisation of Education (EAIE)  

Europeiskt centrum för expertis, nätverkande och resurser för internationalisering av högre utbildning. 

EAIE (websida)

Academic Cooperation Association (ACA)

Brysselbaserad lobbyorganisation som stödjer och främjar internationalisering av högre utbildning. 

ACA (websida)

Senast granskad: