Nyheter

Publicerad
Kategorier
Visa som:
UHR har beviljat Högskolan Dalarna nya Erasmusmedel för perioden 2024-26. Det är ett rekordstort belopp, och inkluderar möjligheten att arrangera tre Blandade Intensivprogram (BIP)
Nyhet
Ny kartläggning från Plint visar att det finns ett brett utbud av program för finansiering av internationell mobilitet för studenter och forskare
Nyhet
Inomhus lärosal grupp människor stolar lärare
BethAnne Paulsrud, docent i engelska, fick för precis ett år sedan besked om att hon beviljats ett stipendium av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) för att undervisa vid The Chinese University of Hong Kong under höstterminen 2023. Hur har det gått?
Nyhet
Campus Falun
Stipendiera inresande personal och studenter från Ukraina med Erasmusmedel.
Nyhet
STINT nyheter
En ny programportfölj för 2023!
Nyhet
Kontaktseminarier
Delta i ett kontaktseminarium som arrangeras av och i olika länder i Europa.
Nyhet
Tre personer kvinnor står inomhus glada
Högskolan Dalarnas interna samverkanspris delas ut till Kerstin Erlandsson, Christina Pedersen och Ulrika Byrskog för deras bedrifter att utveckla och förbättra barnmorskeutbildningen i Bangladesh genom att utbilda barnmorskelärare.
Nyhet
SIDA meddelade i maj 2022 att finansieringen av Minor Field Studies, Linnaeus-Palme och den Globala skolan i nuvarande form upphör.
Nyhet
Högskolan Dalarna har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Shitennoji University, Japan.
Nyhet