Samarbeta utanför Europa

Ta chansen att knyta kontakter med andra världsdelar.

Erasmus+

Kapacitetsuppbyggnad

En möjlighet att utveckla nya kurser, utbildningscentra, läroplaner och administration tillsammans med utländska lärosäten. Projekten kan sökas för samarbete med partnerländer i cirka 150 länder över hela världen.

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad högre utbildning (utbyten.se)

Internationella dimensionen inom Erasmus+ KA131

Gäller enbart utresande personal och studenter, till "tredjeland", i princip alla länder utanför EU. En undervisningsmobilitet i ett tredjeland som inte är associerat till programmet kan pågå från fem dagar upp till två månader, exklusive resdagar. 

Högskolans avtal utanför EU

Dhaka Nursing College, Bangladesh -kontakt Kerstin Erlandsson (IHV)

Utomeuropeisk mobilitet (ICM) KA171

Ett utbytesprogram för in- och utresande studenter och personal, giltigt för alla länder utanför EU. Genom programmet får studenter och personal möjlighet att arbeta, studera eller praktisera i ett annat land. 

Erasmus+ International Credit Mobility (utbyten.se)

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)  

STINT utlyser regelbundet både individuella stipendier för lärare och forskare och strategiska medel för internationalisering.

Medarbetare berättar

BethAnne Paulsrud, docent i engelska om sitt utbyte i Hongkong

Blogg STINT Sabbatical in Hong Kong 2023

Euraxess “Researchers in Motion”

“Researchers in Motion” är ett paneuropeiskt initiativ för att ge information och support åt professionella forskare. Den svenska sektionen administreras av Göteborgs universitet. 

Senast granskad: