Myndighetssamverkan

Myndigheter och andra aktörer som samordnar frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Hitta även utlysningar och stipendier för internationalisering av högre utbildning.

Plint

Plattform för internationalisering, arbetar för att stödja lärosäten för ökad internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Arbetet sker genom samverkan mellan myndigheter, lärosäten och organisationer.

 Plint ‒ plattform för internationalisering (uhr.se)

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning

STINT främjar internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (stint.se)

Senast granskad:
Senast granskad: