Radering av användarkonto

När du ej längre är aktiv student hos oss, kommer ditt användarkonto (din s.k. elektroniska identitet) att deaktiveras samt tas bort. Här kan du läsa mer om vad detta innebär.

Raderingsprocessen

Under normala förhållanden har du ditt användarkonto vid Högskolan Dalarna kvar i nio månader efter sista undervisningsdatum. När nio månader har gått kommer vårt system för användarhantering automatiskt att påbörja raderingsprocessen. Denna inleds med att du erhåller ett e-postmeddelande till din e-postadress här på högskolan (dvs den adress som börjar med ditt användarnamn samt avslutas med @du.se).

Samtidigt kommer en varning att börja visas på studentwebben. Denna ligger kvar tills det att kontot raderas eller tills dess att raderingsprocessen avbryts.

Kan raderingsprocessen avbrytas?

Ja. I huvudsak på ett enda sätt - att du åter blir aktiv student, dvs anmäler/registrerar dig på en kurs. I speciella fall kan en programansvarig/kursansvarig även ge dispens. Om raderingsprocessen avbryts kommer ett nytt e-postmeddelande att skickas.

Vad kommer att raderas?

Allt material som är kopplat till ditt användarkonto tas bort. Detta inkluderar (men är ej begränsat till):

  • E-post i Office 365
  • Filer (dokument, bilder etc) som är lagrade i din hemkatalog och www-katalog
  • Filer som är lagrade i din OneDrive i Office 365
  • Ditt lösenord tillhörande användarkontot, vilket innebär att det ej är möjligt att logga in i någon elektronisk resurs som högskolan tillhandahåller

Studieresultat och intyg

www.student.ladok.se kan du se dina studieresultat samt hämta ut olika typer av studierelaterade intyg. Normalt sett loggar du in med ditt användarkonto från Högskolan Dalarna. Efter det att kontot har tagits bort är detta ej längre möjligt. Du kan då skapa en identitet på eduid.se och använda denna för att logga in i Ladoks studentportal. Där du förut valde Högskolan Dalarna som identifiering söker du nu istället på eduID och loggar därefter in med inloggningsuppgifterna som du fått från dem.

Senast granskad: