Radering av användarkonto

När du ej längre är aktiv student hos oss, kommer ditt användarkonto (din s.k. elektroniska identitet) att deaktiveras samt tas bort. Här kan du läsa mer om vad detta innebär.

Raderingsprocessen

Under normala förhållanden har du ditt användarkonto vid Högskolan Dalarna kvar i tolv månader efter sista undervisningsdatum. När tolv månader har gått kommer vårt system för användarhantering automatiskt att påbörja raderingsprocessen. Denna inleds med att du erhåller ett e-postmeddelande till din e-postadress här på högskolan (det vill säga den adress som börjar med ditt användarnamn samt avslutas med @du.se).

Samtidigt kommer en varning att börja visas på studentwebben. Denna ligger kvar tills det att kontot raderas eller tills dess att raderingsprocessen avbryts.

Kan raderingsprocessen avbrytas?

Ja. I huvudsak på ett enda sätt - att du åter blir aktiv student, det vill säga anmäler/registrerar dig på en kurs. I speciella fall kan en programansvarig/kursansvarig även ge dispens. Om raderingsprocessen avbryts kommer ett nytt e-postmeddelande att skickas.

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

Om du har sökt kurser inom VAL (https://www.du.se/utbildning/val) och fått ett meddelande om radering av användarkonto, hör av dig till support@du.se så lägger vi in ett tidsbegränsat undantag för dig.

Vad kommer att raderas?

Allt material som är kopplat till ditt användarkonto tas bort. Detta inkluderar (men är ej begränsat till):

  • E-post i Office 365
  • Filer (dokument, bilder) som är lagrade i din hemkatalog och www-katalog
  • Filer som är lagrade i din OneDrive i Office 365
  • Ditt lösenord tillhörande användarkontot, vilket innebär att det ej är möjligt att logga in i någon elektronisk resurs som högskolan tillhandahåller, exempelvis Learn, Zoom, Office 365 med mera.

Nedladdade Microsoft Office-programvaror

Om du har laddat ned Microsoft Office-programvaror från Office-portalen (office.du.se), kommer denna licens att sluta gälla. Det innebär att du måste köpa en licens från Microsoft för att kunna fortsätta använda dessa. Detta gäller både Windows- och MacOS-programvaror. Appar för exempelvis iOS och Android kommer också att sluta fungera eftersom de ej kommer att kunna koppla upp sig mot ditt användarkonto.

Studieresultat och intyg

www.student.ladok.se kan du se dina studieresultat samt hämta ut olika typer av studierelaterade intyg. Normalt sett loggar du in med ditt användarkonto från Högskolan Dalarna. Efter det att kontot har tagits bort är detta ej längre möjligt. Du kan då antingen använda dig av ditt konto på antagning.se eller skapa en identitet på eduid.se och använda denna för att logga in i Ladoks studentportal.

Senast granskad:
Senast granskad: