Kursplan

Entreprenörskap för medieproducenter

Kurskod
LP1053
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2014-10-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • omvandla ett medieproduktionsprojekts aktivitetsplan till resultat- och balansräkning
  • presentera och diskutera några medieproduktionsprojekts affärsmässighet
  • diskutera skillnader mellan kunskapsintensiva och kreativitetsintensiva företag inom medieproduktion.

Innehåll

Utifrån förelagda medieproduktionsprojekts aktivitetsplaner övar studenten att omvandla aktiviteterna till ekonomiska termer. Studenten analyserar och diskuterar hur organisering av medieproduktion förändras ur ekonomiskt och organisationsteoretiskt perspektiv.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande vid lektionerna.

Arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 30 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion

Summary in English

On completion of the course, the student should be able to:
  • convert an activity plan for a media production project into income and financial sheets
  • present and discuss the business operations from a number of media production projects
  • discuss the differences between knowledge-intensive and creativity-intensive companies in media production.