Kurs LP1053

Entreprenörskap för medieproducenter

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • omvandla ett medieproduktionsprojekts aktivitetsplan till resultat- och balansräkning
  • presentera och diskutera några medieproduktionsprojekts affärsmässighet
  • diskutera skillnader mellan kunskapsintensiva och kreativitetsintensiva företag inom medieproduktion.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 30 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3778
Huvudområde: