Kurs SV1044

Svenska 2 för grundlärare F-3: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursen består av två delkurser.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Svenska 1 för grundlärare F-3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 hp, grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3692
Huvudområde: