Kurs ST1028

Statistik för ingenjörer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • skriva program i språket R,
 • använda grundläggande deskriptiv statistik
 • utföra statistisk inferens
 • använda regressionsanalys på givna data
 • beräkna väntevärde av slumpvariabler
 • använda några vanliga sannolikhetsfördelningar
 • tillämpa statistiska verktyg på ett ingenjörstypiskt problem
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 4/A4)
Anmälningskod:
HDA-V3BET
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig