Kurs SS1089

Skriftspråksutveckling och flerspråkighet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande villkor för skriftspråksutveckling på flera språk, såväl för vuxna som för barn och ungdomar
 • visa förståelse för villkor för skriftspråksutveckling hos vuxna och ungdomar som inte tidigare haft möjlighet att lära sig läsa och skriva
 • visa kännedom om vad som kännetecknar avancerade strategier för läsande och skrivande
 • visa grundläggande kunskaper vad gäller svenska skriftspråket i ett kontrastivt perspektiv
 • visa kännedom om möjligheter för skriftspråksutveckling som digitala medier erbjuder
 • tillägna sig och reflektera över en forskningstext inom litteracitetsområdet
 • skriva en reflekterande rapport enligt vedertagna akademiska normer
 • diskutera vilken didaktisk betydelse skönlitteratur och film kan ha i andraspråksundervisningen
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet+ Engelska B.
  Eller: Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3
  (Områdesbehörighet 2/A2)
Anmälningskod:
HDA-V34R5
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.