Kurs SS1050

Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för svenska språkets struktur i ett tvärspråkigt perspektiv
  • använda grundläggande begrepp vid analys av andraspråksinlärares texter
  • utföra grammatiska analyser av andraspråksinlärares språkbruk
  • redogöra för svenska språkets uttal i ett andraspråksperspektiv