Kurs RV1050

EU-rätt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Kursen behandlar väsentliga aspekter av den Europeiska unionen, EU-rätten och den EU-rättsliga metoden. Frågor som särskilt lyfts fram är
  • hur makten fördelas mellan EU och medlemsstaterna;
  • vem som driver EU, dvs. EU:s institutionella kosmos;
  • EU:s samlade regelverk;
  • EU:s rättsliga status och demokratiska underskott;
  • EU-rättens förhållande till nationell rätt;
  • EU-domstolens ställning och funktion;
  • den inre marknaden, med fokus på den fria rörligheten för varor.
Även det historiska perspektivet förekommer och en inblick ges till och med i hur EU-rätt skapas och verkställs, i grundläggande rättigheter samt i utvalda politikområden såsom den ekonomiska och monetära unionen och EU:s konkurrenspolitik.

Extra information:

Kursen är webbaserad, med obligatorisk träff avses tentamen vid HDA. Möjlighet att skriva tentamen på annan ort finns

Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V34FH
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.