Kurs RV1050

EU-rätt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att kunna hantera enklare EU-rättsliga frågeställningar i praktiken eller vid fortsatta studier.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • förklara väsentliga aspekter av den Europeiska unionen, EU-rätten och den EU-rättsliga metoden; detta inbegriper förmågan att kunna återge innehållet i centrala regler och principer och att kunna definiera vissa centrala begrepp; (1)
  • identifiera och analysera EU-rättsliga frågeställningar; detta inbegriper förmågan att kunna urskilja och beskriva EU-rätten i en given frågeställning; (2)
  • tillämpa EU-rätten på en ny och konkret frågeställning; detta inbegriper förmågan att kunna använda EU:s samlade regelverk för att lösa EU-rättsliga problem; (3)
  • värdera EU-rättsliga regler och argument; detta inbegriper förmågan att kritiskt kunna reflektera över EU-rätten. (4)