Kurs PE3017

Lärande och undervisning i högskolan. Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning I

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2019

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningens övergripande mål är att kursdeltagaren skall utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa

  • god kännedom om de i kursen ingående pedagogiska teorierna om lärande och undervisning.
  • god kännedom om högskolans viktigaste styr- och policydokument (nationella och lokala).
  • förmåga att använda dessa teorier och dokument i ett kvalificerat samtal om utbildning som grund för utveckling av utbildning.
  • förståelse för hur ett lärande- och studentperspektiv inverkar vid planering och genomförande av utbildning.
  • beredskap att deltaga i kollegiala samtal om undervisning och lärande.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Examen från grundläggande högskoleutbildning, 180 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32XA
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
9 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.