Kurs NV3001

Utbildning för hållbar utveckling

3 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 38, 2024

Denna högskolepedagogiska kurs har tagits fram för att fungera som kompetensutveckling för personal vid Högskolan Dalarna, men är öppen att läsa även för andra. Under kursen ges möjlighet för deltagarna att utveckla sina kunskaper om de globala hållbarhetsutmaningarna och att identifiera det egna ämnets eller verksamhetens kopplingar till en hållbar utveckling. Kursens huvudsakliga fokus ligger på att integrera hållbar utveckling i undervisning, men kursen erbjuder värdefull kompetensutveckling även för den som har en annan roll inom högskolan än som undervisande lärare.

Startar och slutar:
vecka 38, 2024 - vecka 48, 2024
Studietakt:
20%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Examen från grundläggande högskoleutbildning, 180 hp
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3JYL
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 15 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig