Kurs NV3001

Utbildning för hållbar utveckling

3 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 38, 2021

Denna högskolepedagogiska kurs har tagits fram för att fungera som kompetensutveckling för personal vid Högskolan Dalarna, men är öppen att läsa även för andra. Under kursen ges möjlighet för deltagarna att utveckla sina kunskaper om de globala hållbarhetsutmaningarna och att identifiera det egna ämnets eller verksamhetens kopplingar till en hållbar utveckling. Kursens huvudsakliga fokus ligger på att integrera hållbar utveckling i undervisning, men kursen erbjuder värdefull kompetensutveckling även för den som har en annan roll inom högskolan än som undervisande lärare.

Startar och slutar:
v38, 2021 - v48, 2021
Studietakt:
20%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Examen från grundläggande högskoleutbildning, 180 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39DK
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig