Kurs NA1032

Makroekonomi, introduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Det övergripande målet med kursen är att studenterna ska tillägna sig kunskaper om olika makroekonomiska frågeställningar. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

  • Beskriva och diskutera nationalräkenskaperna (1)
  • Diskutera sambandet mellan arbetslöshet och inflation (2)
  • Beskriva ekonomisk utveckling och tillväxt (3)
  • Beskriva arbetsmarknadens funktionssätt (4)
  • Förklara och använda den keynesianska modellen (5)
  • Förklara och diskutera penning- och finanspolitik (6)
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GGC
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig