Kurs NA1032

Makroekonomi, introduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Nationalekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenterna ska tillägna sig kunskaper om olika makroekonomiska frågeställningar. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

  • Beskriva och diskutera nationalräkenskaperna (1)
  • Diskutera sambandet mellan arbetslöshet och inflation (2)
  • Beskriva ekonomisk utveckling och tillväxt (3)
  • Beskriva arbetsmarknadens funktionssätt (4)
  • Förklara och använda den keynesianska modellen (5)
  • Förklara och diskutera penning- och finanspolitik (6)